Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Gmina Brzeg podpisała porozumienie o współpracy w ramach Programu LIFE


W czwartek 6 lutego br. Zarząd Województwa podpisał porozumienie z 42 gminami w tym z Gminą Brzeg reprezentowaną przez burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Chodzi o współpracę w ramach projektu: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w województwie opolskim” w ramach Programu LIFE.

Program ten to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

7 lutego Urząd Marszałkowski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o 10 milionów złotych dotyczący ochrony powietrza, w którym partnerami mają być 42 opolskie gminy.

273 views