Aktualności

Gmina Grodków i Zarząd Województwa zachęcają do wymiany starych pieców


Projekt „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych” to kolejna inicjatywa skierowana do mieszkańców Gminy Grodków, mająca zachęcić ich do wymiany starych urządzeń grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne.

- Burmistrz Grodkowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne – czytamy w na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodków.

Nabór dotyczy mieszkańców z terenu Gminy Grodków, którzy w zeszłym rok złożyli deklarację chęci wymiany starych pieców, jak również nowych zainteresowanych działaniami proekologicznymi. W ramach dofinansowania możliwa będzie likwidacja i wymiana indywidualnych źródeł ciepła w wysokości 34% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w kwocie od 4.080,00 zł do 51.000,00 zł w zależności od planowanej modernizacji.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 39), ul. Warszawska 29 lub pod nr tel. 77 40 40 318. Informacje dotyczące wymiany źródeł ciepła dostępne są również w uchwale Rady Miejskiej pod tym linkiem i na stronie Urzędu Gminy. Termin składania wniosków: od 22.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Projekt znalazł się na rekomendowanej przez Zarząd Województwa Opolskiego  liście do dofinansowania w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.