Aktualności

Gmina Grodków podpisała umowę na dofinansowanie wymiany pieców


Jak poinformował UG w Grodkowie, 30 lipca 2021 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków – przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych”. Co to oznacza dla mieszkańców? 

Celem realizacji projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Grodków, poprzez likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Projekt polegać będzie na modernizacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty. Jeśli to będzie możliwe, zostaną one przyłączone do sieci gazowej. W przeciwnym razie kopciuchy również będą likwidowane, ale zostaną wymienione na inne, nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła ciepła. 

W ramach projektu zaplanowano modernizację 109 szt. źródeł ciepła. W efekcie czego oszacowano:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 744,86 tony równoważnika CO2,

- roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10: 4,63 Mg/rok,

- planowana całkowita wartość projektu: 2.155.275,00 zł,

w tym:
- dofinasowanie EFRR (do 34% wydatków kwalifikowalnych): 715.793,50 zł
- wkład gminy Grodków (do 33% wydatków kwalifikowalnych): 365.381,50 zł
- wkład odbiorców ostatecznych: 1.074.100,00 zł

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2022.