Aktualności
Gmina Grodków

Gmina Grodków zaprasza mieszkańców do składania deklaracji na wymianę pieca


Gmina Grodków będzie ubiegała się o dofinansowanie dla projektu „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014- 2020 w ramach ochrony powietrza.

Deklaracje będą przyjmowane do 31 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Warszawska 29, parter, pok. 10.  Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 38 i 39  oraz na stronie internetowej www.grodkow.pl. Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 40 40 321.

Składanie deklaracji ma na celu określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła i przystąpienie do programu,  który zakłada poprawę jakości powietrza. Gdy program już wystartuje, ubiegający będą mogli liczyć na dofinansowanie w przedziale 34-68 procent kosztów kwalifikowanych (koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych). Poziom dofinansowania będzie określony w późniejszym etapie i będzie uzależniony od ilości zainteresowanych osób.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Grodków dotacji ze środków Unii Europejskiej. Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane. Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność spełnienia kryteriów udziału w konkursie – czytamy na stronie grodkowskiego magistratu.

Osoby chcące złożyć deklarację i następnie starać się o dofinansowanie będą mogli liczyć na:

1. wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

2. likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

Wzór deklaracji do ściągnięcia.

Reklama
298 views