Aktualności

Lewin Brzeski przekaże środki na dokumentację przebudowy DW 458


Na ostatniej sesji radni z Gminy Lewin Brzeski zdecydowali wesprzeć finansowo Zarząd Dróg Wojewódzkich w wykonaniu dokumentacji projektowo-budowlanej drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku znajdującym się w Ptakowicach. Wartość dofinansowania z budżetu gminy wynosi 55 tys. zł, natomiast szacowany całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniesie 118 tys. zł brutto

Prace, które zostaną wykonane przy projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 458 w miejscowości Ptakowice, obejmą odcinek o długości ok. 0,4 km. 

- W tym miejscu mieści się rozjazd na dawne osiedle po PGR. Wraz z mieszkańcami i panią sołtys podjęliśmy inicjatywę mającą na celu doprowadzenie do przebudowy tego fragmentu drogi. Na początek przekazujemy 55 000 zł z budżetu gminy, na co wyraziła zgodę Rada Miejska. Zaczynamy od prac projektowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma ogłosić przetarg, po którym nastąpi realizacja przebudowy drogi – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego. 

Według założeń projektowych, oprócz wymiany nawierzchni zostaną przeprowadzone również inne prace: budowa chodnika, przebudowa zatok autobusowych, modernizacja pobocza gruntowego, przebudowa przepustu pod koroną drogi, przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych. Szacowany koszt wykonania dokumentacji to 118 tys. zł brutto. Dodatkowo zostanie wykonane odwodnienie tego fragmentu drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscach tego wymagających oraz renowację i odbudowę rowów – informują urzędnicy z Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

W projekcie przewidziane zostało dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawne (płyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy), a także budowa elementów bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa obejmie również wymianę ewentualnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (np. sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym oświetlenie). Dokumentacja powinna powstać w latach 2021-2022.