Aktualności

GOK Lubsza zaprasza na bezpłatny kurs szycia na maszynie


Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy zachęca do udziału w bezpłatnym kursie szycia na maszynie. Jest to odpowiedź na prośby mieszkańców gminy, którzy po akcji produkowania maseczek ochronnych w 2020 roku, chcą nabyć lub podnieść swoje umiejętności szycia.

Wiosenna akcja szycia maseczek w 2020 roku rozbudziła chęć mieszkańców do nauki szycia, teraz pojawia się taka możliwość

Pamiętamy, że początki pandemii Covid-19 w Polsce przyniosły wiele problemów. Jednym z nich była bardzo ograniczona dostępność maseczek ochronnych. Mieszkańcy w wielu polskich miejscowościach zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce. Tak było i w gminie Lubsza, gdzie wójt Bogusław Gąsiorowski zaproponował, aby pracownice Gminnego Ośrodka Kultury zaczęły wspomniane maseczki szyć w godzinach pracy.

Tak rozpoczęła się cała akcja. Zakupiono dwie maszyny do szycia, odpowiednie materiały, a kilkanaście pracownic GOK-u (m.in. bibliotekarki, opiekunki świetlic wiejskich), korzystając także ze swoich maszyn, rozpoczęło produkcję własnej linii maseczek ochronnych. Naturalnie wcześniej przeszły odpowiednie szkolenie w tym zakresie. 

Łącznie udało się im uszyć około 2000 maseczek, które następnie zostały bezpłatnie rozdane mieszkańcom gminy Lubsza. 

To właśnie wówczas okazało się, że wielu mieszkańców chciałoby się nauczyć sztuki szycia na maszynie. GOK w Lubszy, wychodząc naprzeciw tym głosom, rozpoczyna zapisy na bezpłatny kurs szycia na maszynie.

W zależności od poziomu zainteresowania będzie on prowadzony w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury (przy ul. Kukurydzianej 1A w Lubszy) oraz w poszczególnych świetlicach wiejskich (21 administrowanych przez GOK placówek w każdej wsi na terenie Gminy Lubsza).

Wszystkich mieszkańców Gminy Lubsza, którzy chcieliby wziąć udział w kursie (mogą być to zarówno panie, jak i panowie), organizatorzy proszą o kontakt pod numerem tel.: 77 411 86 16 lub e-mail: gok@goklubsza.pl

Oby już nigdy więcej ta umiejętność nie była potrzebna przy szyciu maseczek ochronnych, a przydała się przy wyszywaniu innych części garderoby mieszkańców.