Aktualności

Grodków: sprawozdanie burmistrza z 3 lat obecnej kadencji


Samorządowcy lubią chwalić się swoimi dokonaniami, ale trzeba przyznać, że urzędnicy Marka Antoniewicza, burmistrza Grodkowa, podeszli do tego tematu kompleksowo. Przygotowano obszerne, liczące 17 stron,  sprawozdanie obejmujące zadania wykonane przez trzy lata obecnej kadencji. Znalazły się w nim opisy wszystkiego, co udało się zrealizować oraz zapowiedź działań na następne dwa lata sprawowania urzędu przez Antoniewicza. 

W sprawozdaniu wyodrębniono 14 zadań już wykonanych w gminie Grodków. Jak mówi sam burmistrz, wszystkie one wynikają z jego programu wyborczego, a ich realizacja została zapowiedziana 19 grudnia 2018 roku na sesji rady miasta inaugurującej pięć lat rządów Marka Antoniewicza w Grodkowie. 

- Wymienione zadania obejmują 5-letnią kadencję, harmonogram ich wprowadzania i realizacji może być różny, ponieważ na wiele czynników nie mamy wpływu, np. zmiana polityki rządu, wprowadzenie dodatkowych zadań dla samorządu, a obecnie pandemia koronawirusa. Dodać też należy szalejącą inflację, wzrost cen materiałów, usług, energii i paliw. Tych zagrożeń nie mogliśmy przewidzieć na początku kadencji – wyjaśnia burmistrz Antoniewicz.

Działania włodarza Grodkowa można podzielić na dwie grupy: widoczne gołym okiem oraz zmiany przepisów, dotacje itp.

Do pierwszej grupy należy z pewnością zaliczyć dwie najważniejsze inwestycje w postaci basenów – krytego i otwartego. W następnej kolejności są: sala gimnastyczna w Lipowej, kanalizacja i przebudowa mostu w Kopicach, remont Środowiskowego Domu Pomocy, sala spotkań w Wiecmierzycach, świetlica wiejska w Wierzbniku, rozbudowa i remont dróg gminnych, jak również wymiana oświetlenia.

Z kolei te mniej rzucające się w oczy, ale równie ważne działania to: współpraca z innymi samorządami oraz powiatem, dofinansowanie dla transportu publicznego oraz polityka senioralna, w ramach której powstała Rada Seniorów, a także 24 mln zł dodatkowych środków zewnętrznych (pozyskanych z różnych źródeł: z programów unijnych, rządowych oraz różnych funduszy).