Aktualności
Kultura

„Jesienne książkobranie” w Lubszy


Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy realizuje projekt pn. „Jesienne książkobranie” w ramach zadania „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz budżetu Województwa Opolskiego.

W projekcie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat wraz z rodzicami z miejscowości Lubsza i Dobrzyń. To 20 uczniów oraz 20 ich rodziców, którzy zostali wytypowani przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lubszy, będącą partnerem w projekcie.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do czytania książek oraz ukazanie korzyści wynikających z ich lektury. W domach uczestników przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne, podczas których dzieci i młodzież wykonają rysunki, natomiast rodzice przygotują rebusy i gadżety dotyczące danych lektur. Każdy z uczestników otrzyma do domu materiały artystyczne, które posłużą do przygotowania prac plastycznych.

Zakończenie projektu planowane jest na 16 października. Tego dnia o godz. 11.00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubszy odbędzie się edukacyjna gra terenowa (z nagrodami), wernisaż prac uczestników oraz podsumowanie projektu.