Aktualności

Jest nowa stawka za śmieci w Brzegu. Wygrało kompromisowe rozwiązanie


We wtorek (12 października) odbyła się kolejna sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej poświęcona stawce za wywóz śmieci w gminie Brzeg. Radni tym razem pochylili się nad projektem zmieniającym ceny za wywóz śmieci, zbieżnym z tym, co zaproponował poprzednio (6 października) radny Różański. Wynik głosowania jest dowodem na to, że część uprzednich przeciwników podnoszenia cen, zdecydowało się stanąć po stronie niepopularnej decyzji, żeby zabezpieczyć budżet.

O zmianie stawek za wywóz śmieci pisaliśmy w naszych mediach wielokrotnie. Kolejne propozycje upadały, gdyż spotykały się z oporem radnych, którzy głosowali przeciwko.

Na poprzedniej sesji (6 października) burmistrz zaproponował wprowadzenie zmiany stawek za wywóz śmieci zbieranych selektywnie na 30 zł/osobę i niesortowanych na 60 zł/osobę. Zmiana miała być wprowadzona na dwa miesiące pozostałe do końca roku w celu zniwelowania dziury w budżecie, która wynosi 660 000 złotych.

W jaki sposób wyliczono nową stawkę za wywóz śmieci?

Do tego, aby mógł się zbilansować rachunek za wywóz śmieci, brakuje w budżecie miasta 660 000 złotych. Obecna stawka to 19,50 zł. Wspomnianą wcześniej kwotę podzielono przez wszystkie osoby znajdujące się w „systemie śmieciowym” (obecnie 29526 osób) i otrzymano 10,50 zł/osobę. Suma 19,50 + 10,50 daje nam 30 zł, o które wnioskował burmistrz Wrębiak.

Radni uznali, że kwota jest zbyt wysoka i raczej nie będzie na nią zgody w głosowaniu. Wtedy propozycję rozwiązania wysunął radny Różański, proponując 25 zł płacone przez dłuższy czas niż do końca roku. Byłaby ona mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego i częściowo rozwiązałaby problem dziury w budżecie. W przyszłym roku musiałaby zostać zweryfikowana po negocjacjach z ZGO Gać i utrzymana lub zmieniona.

Po długiej przerwie burmistrz Kostrzewa wycofał wniosek o podwyżkę, zapowiadając jednocześnie, że magistrat przygotuje nowy projekt na podstawie propozycji radnego Różańskiego i poprosi o zwołanie kolejnej sesji.

To właśnie dlatego odbyło się kolejne posiedzenie (12 października), na którym radni zostali zapoznani z nową propozycją magistratu, bazującą mocno na pomyśle Różańskiego. Tym razem zaproponowano: 25 zł/osobę za wywóz śmieci zbieranych selektywnie i 50 zł/osobę za wywóz śmieci niesortowanych.

Po krótkiej dyskusji odbyło się głosowanie, w którym projekt burmistrza został przyjęty. Część radnych, którzy uprzednio byli przeciwni podnoszeniu stawki, uznała, że najwyższa pora podjąć niepopularną decyzję, żeby zabezpieczyć budżet i zakończyć sprawę kompromisowym rozwiązaniem.

W maju nie głosowałam za zmianą — podwyższeniem — stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ czekałam na wejście w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Liczyłam na zmiany polegające na tym, że część kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami poniosą podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, które my segregujemy i za które musimy płacić. Niestety takich zmian systemowych się nie doczekałam. Ze względu na fakt, że wzrosła wysokość opłaty środowiskowej, a także ceny paliwa i energii konieczne jest, mimo naszego niezadowolenia, podwyższenie opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Mam również świadomość, że jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz śmieci lub zaniżająca deklarowaną liczbę członków swojego gospodarstwa domowego. Funkcjonujący system jest nieszczelny i jest to kolejny czynnik wpływający na wysokie koszty wywozu śmieci. Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, koniecznym stała się podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych — powiedziała nam po zakończeniu obrad Renata Listowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

W bardzo podobnym tonie co przewodnicząca wypowiadała się radna Ewa Kozioł, która powiedziała nam dodatkowo, że: „Głosowanie dzisiaj przeciwko zmianie stawki można nazwać jedynie populizmem i próbą przypodobania się mieszkańcom Brzegu”.

Ostatecznie zmiana cen na 25 i 50 zł została przegłosowana, a nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 roku.