Aktualności
Lubsza
Powiat brzeski

Kolejna blokada drogi krajowej 39.


Mieszkańcy Lubszy ponownie wyszli na ulicę. Protest rozpoczął się o godz. 14.00 w dniu 14 lutego 2020 r. Polegał na blokowaniu drogi krajowej nr 39 na trasie z Brzegu do Namysłowa. Protest jest reakcją mieszkańców na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebiegu obwodnicy Brzegu z pominięciem obwodnicy dla Lubszy. Mieszkańcy obawiają się zwiększenia ruchu pojazdów przejeżdżających przez ich miejscowość, który teraz i tak jest bardzo uciążliwy.

Bogusław Gąsiorowski Wójt Gm. Lubsza:

Mieszkańcy są niezadowoleni i ja również. Ktoś próbuje oszczędzać pieniądze i naszym kosztem robić drogę, która będzie dzielić mieszkańców Brzegu i mieszkańców Lubszy. Ma być to obwodnica Brzegu, która wpakuje ruch z drugiej drogi krajowej, czyli 94. do największej miejscowości gminy, mianowicie do Lubszy. Jest tu stara zabudowa, droga krajowa dzieli miejscowość na pół. Po jednej stronie są budynki mieszkalne i po drugiej, ale szkoła jest tylko po jednej stronie. Znacznie wzrośnie zagrożenie życia dzieci, które chodzą do szkoły i wracają ze szkoły do domu. Byli w Lubszy dyrektorzy z GDDKiA. Konsultacje odbyły jakiś miesiąc temu. 100% mieszkańców było przeciw takiej lokalizacji. Nie znaleźli żadnego posłuchu, tym bardziej, że miejscowy plan (uzgodniony wiele lat temu), który jest obowiązujący i był uzgadniany z GDDKiA w latach poprzednich przewiduje rezerwę drogową na ominięcie miejscowości Lubsza. Sprawa się rozgrywa tak jak zawsze – jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Moim zdaniem chodzi o 20 mln zł i to jest cały problem zaistniałej sytuacji. Wciąż nie ma najważniejszej decyzji – pozwolenia budowlanego, czyli wszystko się dzieje teraz na żywo i jesteśmy w najlepszym momencie by walczyć o zmianę stanowiska GDDKiA. Ja ze swojej strony zabiegam o poparcie opolskich parlamentarzystów. W sprawie obwodnicy rozmawiałem 7 lutego i z panem posłem Pawłem Kukizem i z Panią Wiolettą Porowską. Idziemy całościowo i próbujemy zdobyć poparcie wszystkich osób nam przychylnych.”

Zdaniem pani Sołtys Beaty Frąckowiak mieszkańcy jej sołectwa walczą o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Chcemy, żeby Lubsza została ujęta w planach obwodnicy miasta Brzegu, żeby nas omijano tak jak to było w projekcie z lat 70-tych. Były plany, że droga ma omijać miejscowość, żeby był mniejszy ruch. Jesteśmy zdeterminowani na walkę jak do samego końca. Nasz protest jest krzykiem rozpaczy w stronę tych, od których zależy budowa obwodnicy.

Przypomnijmy, że pierwszy protest mieszkańców na tej trasie miał miejsce w czerwcu ubiegłego roku, drugi protest miał miejsce przed tygodniem tj. 7 lutego 2020 r. Mieszkańcy Lubszy są zdeterminowani na walkę do pełnego sukcesu i ani myślą składać broni. Zarówno Wójt Gminy, jak i Sołtys Lubszy wzięli czynny udział w proteście. W terminie do 13 marca zaplanowano kolejnych 5 protestów mieszkańców wsi. Najbliższy już 28 lutego.

545 views