Aktualności

Kolejne szkolenie dla opiekunów osób chorych zorganizowane przez Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia


Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia już piąty rok z rzędu wspiera opiekunów i ich rodziny poprzez organizację bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji i innych niepełnosprawności. To właśnie rodziny chorych ponoszą największe społeczne, ekonomiczne i psychiczne koszty opieki.

Program szkolenia dla opiekunów osób chorych z różnymi niepełnosprawnościami w dobie trudnej sytuacji epidemiologicznej wywołanej koronawirusem COVID-19 obejmował m.in. takie zagadnienia jak: aspekty pielęgnacyjno-opiekuńcze, higiena w opiece nad osobami chorymi w domu, dbanie o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie w obecnym stanie epidemiologicznym.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę oraz nauczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowania w razie nagłych zachorowań  i wypadków  w domu.

Ponadto dowiedzieli się, jak wyglądają aktualne procedury prawne w zakresie opieki domowej, jakie mają uprawnienia, co należy się ich podopiecznym, w jakich instytucjach szukać wsparcia i pomocy.

Każdy warsztat i szkolenie, jakie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dla opiekunów, przygotowujemy na podstawie ich potrzeb. Nie tylko przekazujemy wiedzę, ale przede wszystkim odpowiadamy na ich pytania, rozwiewamy wątpliwości i zachęcamy do stosowania wielu praktycznych metod, które mogą ułatwić im sprawowanie codziennej opieki nad osobami chorymi w domu. 

Spotkania z opiekunami są dla nas przede wszystkim niezwykle cennym doświadczeniem. Pokazujemy im, jak istotny jest opiekun i jego trudna rola. Odpowiadamy też na pytanie – jak opiekując się chorym, można zadbać o siebie, by nie dopuścić do wyczerpania fizycznego oraz „wypalenia psychicznego”.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W dniach 21-22.10. wzięło w nim udział 20 osób, które na co dzień zajmują się swoimi najbliższymi oraz osoby, które zamierzają podjąć zatrudnienie jako opiekun.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Wojnarowskiemu za profesjonalne poprowadzenie szkolenia oraz warsztatów. Dziękujemy przedstawicielkom Firmy SENI za bardzo pożyteczny wykład na temat środków pielęgnacyjno-higienicznych oraz podarunki dla uczestników szkolenia.

Dziękujemy także Dyrekcji Policealnego Studium Medycznego w Brzegu za pomoc                             w realizacji naszego projektu.

Szkolenie zostało dofinansowane przez Burmistrza Brzegu w ramach uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Janina Podobińska
Prezes Zarządu
Brzeskiego Stowarzyszenia
Promocji Zdrowia