Aktualności
Powiat brzeski

Kolejny projekt edukacyjny z unijnych pieniędzy. Powiat chce m.in. doposażyć sale dydaktyczne ogólniaków


Ponad 170 uczniów z trzech naszych placówek edukacyjnych będzie mogło skorzystać z nowego unijnego programu. Ponad 260 tysięcy złotych ma kosztować m.in. doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych. Ponadto młodzież skorzysta z wyjazdów studyjnych na wyższe uczelnie.

„Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego” – to nazwa projektu, w którym weźmie udział starostwo. Z unijnego wsparcia skorzystają licea ogólnokształcące z Brzegu i Grodkowa. Młodzież będzie brała udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych. W trakcie roku szkolnego uczniowie wyjadą również do Warszawy, Chorzowa, czy Wrocławia na zajęcia pozalekcyjne.

Projekt będzie realizowany od września 2020 do sierpnia 2021. Wkład własny Powiatu Brzeskiego to tylko 13 tysięcy złotych.

Reklama
338 views