Aktualności
Powiat brzeski

Komputery dla nauczycieli


Do szkół ponadpodstawowych w województwie opolskim trafiło właśnie w sumie prawie 4000 laptopów dla wszystkich nauczycieli oraz nowoczesne pomoce naukowe, które będą służyć prowadzeniu nauczania na odległość. 

O zakupie komputerów dla nauczycieli w całym regionie zdecydował zarząd województwa opolskiego.

– W obecnej sytuacji każdy nauczyciel powinien mieć odpowiedni sprzęt, który umożliwi mu prowadzenie e-lekcji. Postanowiliśmy kupić nauczycielom liceów, szkół zawodowych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nowoczesne komputery, z pełnym oprogramowaniem – mówi marszałek Andrzej Buła.  

W realizacji tej inicjatywy wzięli udział pracownicy urzędu marszałkowskiego, Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

– Wyposażenie szkół nie należy do naszych zadań, ale postanowiliśmy wesprzeć starostów i burmistrzów. Rzeczywistość pokazuje nam każdego dnia, jak ważna jest współpraca, zwłaszcza w tak trudnych warunkach – mówi wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek podkreśla zaś, że czas pandemii wpłynął na zadania edukacyjne samorządu województwa, który szybko musiał zweryfikować priorytety w tej dziedzinie.

Sprzęt zakupiono w ramach dwóch projektów unijnych. Pierwszy  – „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” – objął 41 liceów ogólnokształcących w regionie. Każdy z nauczycieli pracujących w tych szkołach otrzyma komputer z pełnym oprogramowaniem, w wersji pozwalającej na profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zajęć. W sumie to pond 1 600 laptopów. Każda ze szkół dostanie także monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe i zestawy słuchawkowe. 

Natomiast w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” kupiono komputery dla szkół zawodowych – ponad 2 000 laptopów i dodatkowo 131 komputerów stacjonarnych. Każda z 54 tego typu szkół otrzyma również, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, specjalistyczne oprogramowanie branżowe do wykorzystania w czasie nauczania zdalnego.

Dodatkowo nauczyciele dostaną wsparcie w postaci szkoleń i konsultacji, dzięki którym będą mogli swobodnie korzystać z nowego zaplecza technicznego.  W projektach wyłoniono 40 e-liderów, czyli nauczycieli, którzy swobodnie poruszają się w cyfrowej rzeczywistości i będą wspierać innych swoją wiedzą i doświadczeniem. W powiecie brzeskim będzie 6 takich nauczycieli ze szkół kształcących zawodowo oraz liceum w Brzegu i Grodkowie. 

– W naszej szkole mamy aż 4 e-liderów i jestem z tego bardzo dumna – mówi Wioletta Frankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. – Nasza szkoła informatyką stoi, więc tym bardziej te komputery są nam potrzebne. Wypożyczyliśmy nauczycielom szkole komputery, ale nie wystarcza ich dla wszystkich. To dla nas ogromna pomoc.

Dyrektorka szkoły cieszy się także oprogramowania do nauczania zdalnego w szkole zawodowej.

– To specjalistyczne oprogramowanie jest bardzo potrzebne i, nie ukrywajmy, drogie. Sami nie dalibyśmy rady wygospodarować takich środków  – podkreśla Wioletta Frankiewicz. 

Do tej pory na wsparcie szkół w obu projektach wydano ponad 11,5 miliona złotych. Kolejne środki mają zostać przeznaczone m. in. na doposażenie szkół specjalnych. Tylko w powiecie brzeskim 321 nauczycieli z 8 szkół otrzymało komputery i sprzęt do nauczania zdalnego za kwotę ponad 988 tysięcy złotych.  

– Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znalazły się szkoły, a de facto nauczyciele, którzy niemal z dnia na dzień musieli sprostać wymogom kształcenia na odległość. Niejednokrotnie musieli korzystać z prywatnych zasobów, prowadząc e-lekcje. Kupiony przez nas sprzęt i oferowane szkolenia powinny ułatwić im pracę. Wierzę, że wspólnymi siłami sprostamy wymaganiom tego trudnego czasu i nasza młodzież będzie mogła kształcić się na europejskim poziomie. 

3

C:\Users\joanna.lisowskanowak\Desktop\laptopy PRASA\brzeski.png

4. Grafika – dane liczbowe (podsumowanie)

C:\Users\joanna.lisowskanowak\Desktop\laptopy PRASA\podsumowanie.png
Reklama
257 views