Aktualności
Kultura

Koniec renowacji renesansowej bramy zamku: piaskowiec oczyszczony, herby uzyskały kolory


W czwartek (2 grudnia) zakończono jedną z najważniejszych robót konserwatorskich ostatnich dziesięcioleci w Zamku Piastów Śląskich. Chodzi oczywiście o renowację XVI-wiecznego głównego portalu zamkowego.

Poza typowymi konserwatorskimi pracami, polegającymi na oczyszczaniu kamienia, konserwatorzy musieli zmierzyć się z pęknięciami oraz uszkodzonymi elementami bocznymi bramy, tzw. pilastrami. Badania przeprowadzone w trakcie prac pozwoliły ustalić, że „głównym winowajcą” rozpadania się tych elementów jest wadliwe mocowanie kraty bramnej. Z tego względu trzeba było zmienić miejsce mocowania kratownicy i w ten sposób usunąć problem raz na zawsze.

Najważniejszym elementem okazały się jednak prace polichromowania kartuszy herbowych znajdujących się na bramie. Były to zalecenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zrealizowano w ramach robót dodatkowych. Warto pamiętać, że naniesienie kolorystyki na herby to swojego rodzaju powrót do pierwotnego zdobienia bramy, które istniało (jak podają źródła kronikarskie) w XVI wieku.

Jeszcze przez kilka dni będą demontowane rusztowania i porządkowany prac wokół płotu budowlanego okalającego bramę. Jednak już dzisiaj można podziwiać efekty prac.

Do czasu uprzątnięcia terenu robót wejście do zamku będzie odbywać się jak dotychczas, czyli od strony parku.  

Zadanie w całości było finansowane ze środków budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego.

Wykonawcą prac była krakowska firma konserwatorska Secco Krzysztof Opiłło. Prowadzono je od 4 sierpnia do 20 listopada (prace ukończono 20 dni przed terminem).

Całość prac wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich oraz robotami dodatkowymi (koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji zadania)  wyniosła 509 tys. zł.