Aktualności
Powiat brzeski

Koniec roku szkolnego


W piątek 24 kwietnia 2020 r. zakończyły się zajęcia szkolne dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników.

Zasady odbioru świadectw przez abiturientów określić mieli dyrektorzy konkretnych szkół, przy uwzględnieniem ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z tego też powodu nie mogły się odbyć tradycyjne, uroczyste zakończenia zajęć.

Jak powiedziała nam Pani Aneta Zych-Rzepecka, Naczelnik Wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu: Świadectwa w większości przypadków zostały odebrane. Ich odbiór musiał odbywać się za pokwitowaniem. Uczniowie zgłaszali się pojedynczo w odpowiednich godzinach, według ustalonego harmonogramu. Oczywiście nie było uroczystego zakończenia roku szkolnego. Dyrektorzy niektórych szkół przesunęli uroczyste zakończenie na czas późniejszy. W niektórych przypadkach, aby jakoś zaakcentować doniosłość chwili, odbyło się to zdalnie, za pomocą portali społecznościowych.

Dla pozostałych uczniów koniec roku szkolnego 2019/20 zaplanowano na 26 czerwca.

Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w placówkach oświatowych. W dalszym ciągu nauka będzie się odbywać zdalnie.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r. Termin dodatkowy zaplanowano na 7 do 9 lipca 2020. Ogłoszenie wyników egzaminu do 31 lipca 2020 r.

Egzaminy maturalne część pisemna dla absolwentów wszystkich typów szkół odbędą się w terminie od 8 do 29 czerwca 2020 roku. W tym roku z uwagi na walkę z pandemią zrezygnowano z egzaminów ustnych.

Dodatkowy egzamin maturalny zaplanowano w terminie od 8 do 14 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną najpóźniej 11 sierpnia 2020 r.  Zarówno dla egzaminów przeprowadzonych w pierwszym terminie, jak i dodatkowym. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2020 r.

Matury będą przeprowadzone przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa  – dodaje Pani Aneta – W miarę potrzeb powołamy dodatkowe komisje egzaminacyjne, aby zachować odpowiedni dystans. Do 8 czerwca mamy jeszcze trochę czasu i sytuacja może ulec zmianie. Będziemy na bieżąco dostosowywać się do sytuacji i obowiązującego prawa. Nie wiemy natomiast co z egzaminami poprawkowymi uczniów, którzy w zeszłym roku nie zdali tyko matury ustnej, w tej sprawie czekamy jeszcze na wytyczne.

Czekamy więc na rozwój sytuacji i dalsze wytyczne MEN. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Janusz Pasieczny

900 views