Aktualności
Powiat brzeski

Konkurs na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe


Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą nr 254/2020 z dnia 7.10.2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego w 2020 roku w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2020.

Reklama
109 views