Aktualności
Gmina Olszanka
Historia

Kościół w Michałowie ma szansę stać się Pomnikiem Historii. Rozpoczynają się badania


12 października w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Michałowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu obozu badawczego w tym zabytkowym kościele. 

Przedmiotem konferencji prasowej była problematyka badań architektonicznych, które przeprowadzą eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Kierownikiem obozu badawczego jest arch. inż. Paweł Filipowicz. Badania będą prowadzone przez ekspertów z NID według programu badawczego w formie warsztatów szkoleniowych polegających na wymianie doświadczeń. Będzie to pierwszy tego typu obóz badawczy na terenie województwa opolskiego. Poznanie tego wyjątkowego obiektu zabytkowego pozwoli Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie przygotować wniosek na wpis kościoła na prezydencką listę Pomników Historii.

– Mimo tego, że miejscowa parafia liczy tylko 500 osób, to są to ludzie bardzo zaangażowani w życie swoich świątyń. Niedaleko stąd znajduje się kościół parafialny, ale mimo tego, ludzie chcą, żeby msze były odprawiane także tutaj w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Dlatego od maja, odprawiamy msze również w tej świątyni – ks. proboszcz Czesław Morański.

W konferencji udział wzięli: Bartosz Skaldawski (Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa), prof. dr hab. Jarosław Adamowicz (Dziekan Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki na ASP w Krakowie), Elżbieta Molak (Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), ks. proboszcz Czesław Morański (parafia św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie), Jacek Monkiewicz (Starosta Powiatu Brzeskiego), arch. inż. Paweł Filipowicz (kierownik obozu, przedstawiciel NID).

 – Rozpoczyna się tutaj obóz badawczy organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który ma między innymi odpowiedzieć na pytanie, czy jest to XIII, czy XIV obiekt.  – powiedział Maciej Stępień, szef Wydziału Kultury u Sportu w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Badania architektoniczne kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Michałowie wykona zespół ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Kierownikiem obozu badawczego jest arch. inż. Paweł Filipowicz, kierownik Pracowni Terenowej NID w Łodzi. Badania zabytkowego kościoła będą prowadzone według opracowanego przez niego programu badawczego w formie warsztatów szkoleniowych. Będzie to pierwszy tego typu obóz badawczy na terenie województwa opolskiego. 

Poznanie tego wyjątkowego, historycznego obiektu pozwoli Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie przygotować wniosek na wpis kościoła na prezydencką listę

Pomników Historii. Podczas obozu NID nakręci film, który będzie można zobaczyć na portalu www.zabytek.gov.pl.

– Cieszę się, że możemy spotkać się na terenie powiatu brzeskiego, który może poszczycić się wieloma obiektami zabytkowymi. Można wspomnieć oczywiście o tych najbardziej znanych jak choćby Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, czy też kościół w Małujowicach. Myślę, że to wydarzenie jest precedensem, jeśli chodzi nie tylko o nasz powiat, ale także województwo i jest czymś wspaniałym. Mam nadzieję, że podczas tego obozu poznamy prawdziwą historię kościoła w Michałowie – powiedział starosta, Jacek Monkiewicz.

Badania architektoniczne będą dążyły do ustalenia relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi składnikami bryły kościoła a przede wszystkim relacji stratygraficznych pomiędzy prezbiterium i zakrystią i kruchtą, przyporami oraz nawą. Będzie należało także określić relacje chronologiczne pomiędzy korpusem nawy i wieżą, która w czasie funkcjonowania kościoła jako cysterskiego, nie powinna jeszcze być zbudowana, o ile nie powstała wcześniej, przed przekazaniem kościoła cystersom.

– Bardzo cieszę się, że możemy przeprowadzić obóz i badania właśnie w tym miejscu. Zdecydowana większość Polaków uważa dziedzictwo kulturowe za coś ważnego, a jednocześnie ciągle duża liczba zabytków jest nierozpoznana. Często nie doceniamy bardzo wartościowych zabytków, które znajdują się w naszej najbliższej okolicy. To jest między innymi powód, dla którego uważamy takie badania za bardzo ważne. Dają one możliwość pozyskania wiedzy, którą potem chcemy dzielić się nie tylko ze światem naukowym, ale także z mieszkańcami okolicznych terenów, żeby także oni mogli się zachwycać tymi obiektami – powiedział Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Badania będą zmierzały do ustalenia pierwotnej lokalizacji i opracowania otworów okiennych i drzwiowych oraz odkryciem ewentualnych polichromii i zdobień znajdujących się pod tynkiem.

– Mam tę przyjemność, że na tym terenie prowadziłem także prace przy polichromiach ściennych w kościele w Małujowicach. Było to bezprecedensowe wydarzenie, gdyż tam znajduje się największy zbiór średniowiecznych malowideł ściennych, na terenie całej Polski. Nagromadzenie zabytków na terenach okalających Brzeg sprawiało, że profesorowie z naszej uczelni działali tu już w latach 50-tych – powiedział prof. dr hab. Jarosław Adamowicz, dziekan Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki na ASP w Krakowie.

Ponadto zostaną wykonane odkrywki partii zewnętrznych ścian w celu rozpoznania ich pierwotnego wykończenia, jak również materiału, z którego zostały wzniesione.

Zależnie od dostępności, zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny poddasza kościoła.

Ważnym elementem będzie także odwodnienie kościoła i zlikwidowanie, powstającego od bardzo dawna zawilgocenia ścian, degradujących budynek. 

– Nasze działania będą bardzo inwazyjne, a więc trzeba przeprowadzać je bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić polichromii. Służyć ma to wszystko rozpoznaniu, nie tylko w celach poznawczych, ale też pod kątem przyszłych prac konserwatorskich w tym kościele – powiedział arch. inż. Paweł Filipowicz, kierownik obozu, przedstawiciel NID.

Prace terenowe zostaną udokumentowane w taki sposób, żeby wnioski z nich płynące mogły zostać poddawane weryfikacji w przyszłości, w ramach dalszych prac konserwatorskich i badawczych.

– Znajdujemy się w unikalnej świątyni, która istnieje tutaj już przez 700 lat. Już w XIII wieku powstał tutaj kościół ufundowany przez ród Pogorzelów. Świątynia ta przechodziła wiele zmian, a w jej pięknie odbijają się właśnie wieki jej trwania. Unikalny jest zespół epitafiów w prezbiterium oraz już odnawiana, piękna renesansowa chrzcielnica pochodząca z 1575 roku. Proces przywracania dawnej świetności temu kościołowi już się rozpoczął – powiedziała Elżbieta Molak, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kościół w Michałowie jest świątynią o rodowodzie średniowiecznym (XIII w.),

fundowaną przez Panów z Pogorzeli, przekazaną cystersom z Kamieńca

Ząbkowickiego (1276), a następnie odebraną im przez Hansa von Pogarell w 1533 r. i przekształconym w świątynię protestancką. Po II wojnie światowej ponownie stał się kościołem katolickim. 

Reklama
305 views