Aktualności

Laboratoria Przyszłości w gminie Lewin Brzeski


Gmina Lewin Brzeski otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, który ma na celu uatrakcyjnienie zajęć w szkołach podstawowych. 

Chodzi m.in. o drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, gogle VR, roboty edukacyjne.

Łączne wsparcie, które trafi do szkół w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie to kwota ponad 290 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły. Zajęcia mają być w niej prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Laboratoria Przyszłości to środki przeznaczone na zakup wyposażenia, które od przyszłego roku pojawi się w szkołach, a tym samym wzbogaci ich ofertę edukacyjną służącą rozwijaniu wśród uczniów kreatywności i postaw proinnowacyjnych.