Aktualności
Powiat brzeski

Mądre anulowanie niemądrych decyzji


Nastał dzień 20 kwietnia. Dla wielu Polaków jest to data istotna, bo wreszcie mogą legalnie korzystać z terenów zielonych w celu zażycia ruchu na świeżym powietrzu – zgodnie z zaleceniami kardiologów i zdrowego rozsądku. Korzystając z okazji i ja udałem się do Parku Wolności we wczesnych godzinach rannych, jak to czyniłem niemal każdego dnia przed wprowadzeniem zakazu.

Ruch w parku, jak zwykle bywało przed zakazem, mizerny. Przemierzając dużą pętlę napotkałem raptem 12 osób. Od lat korzystam regularnie z Parku Wolności i mogę stwierdzić, że o tej porze ruch w tym rejonie jest zawsze taki sam. Jedyna różnica to taka, że znikły z drzew obwieszczenia zakazujące wstępu pod groźbą kary.

Park Wolności w Brzegu o godz. 7. rano z pewnością nie jest tak zatłoczony jak Park Łazienkowski w Warszawie w piękne niedzielne popołudnie.

W tej sytuacji zakaz wstępu do wszystkich parków i lasów w Polsce bez względu na porę był, łagodnie mówiąc, pochopną decyzją. Anulowanie tych obostrzeń odbieram jak powrót zdrowego rozsądku. Oczywiście wszystkie mijane osoby zachowywały odpowiednią odległość i miały zakryte twarze. Jak więc widać nasi współobywatele nie mają oporów z przestrzeganiem zaleceń. Może więc lepiej zamiast wydawać zakazy i straszyć wysokimi karami jak to było do tej pory, lepiej uświadamiać społeczeństwo.

Łagodzenie obostrzeń zostało podzielone na cztery etapy. Dziś wprowadzony zostaje pierwszy z nich. Tak więc z dniem dzisiejszym:

 • zniesiono zakaz wstępu do lasów państwowych i parków, z wyłączeniem placów zabaw i ogrodów zoologicznych. Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci,
 • wolno przemieszczać się w celach rekreacyjnych, ale dalej trzeba zachowywać bezpieczną odległość (1,5-2 metrów) od innych i zasłaniać usta oraz nos,dzieci powyżej 13 roku życia mogą przemieszczać się bez dorosłego,
 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy:
  • dzieci do 4 lat,
  • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
  • osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
  • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa.
  • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
  • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
  • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
  • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
  • osób przebywających w lesie.
 • liczba klientów w sklepach do 100 metrów kwadratowych do czterech osób na kasę, w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych po jednej osobie na 15 m2,
 • w dalszym ciągu od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Apteki jednak będą mogły w tym czasie obsługiwać także te osoby, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
 • Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. Nie wliczamy w tę liczbę obsługi stoisk.
 • w kościołach, a także podczas uroczystości jak np. pogrzeby na 15 m2 przypadać ma max jedna osoba,

Janusz Pasieczny

Szczegółowe zasady i ograniczenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

439 views