Aktualności
Gmina Grodków
Powiat brzeski

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – zakończył się pierwszy etap obejmujący gminę Grodków


Dzisiaj zakończył się pierwszy etap Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, czyli programu mającego podnosić atrakcyjność życia na wsi. W pierwszej fazie programem objęto sołectwa w gminie Grodków. Dzisiaj odbył się objazd wszystkich sołectw, objętych programem. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, gminy Grodków oraz poszczególnych sołectw. Na końcu, wręczono specjalne tablice.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

W Starowicach Dolnych w gminie Grodków podsumowaliśmy pierwszą edycję Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Przedstawiciele sołectw otrzymali dzisiaj tablice z informacją na temat realizowanych projektów. Kolejne z 35 sołectw gminy Grodków, otrzyma takie wsparcie w ciągu dwóch lat. Takie wsparcie, w naszym województwie, ma szansę otrzymać ponad 1200 sołectw. We wszystkich miejscach, które dzisiaj odwiedziliśmy, środki zostały wykorzystane bardzo dobrze, wiele doskonałych pomysłów związanych z infrastrukturą kulturalną, społeczną, wyposażenie świetlic i placów zabaw. Trzeba zaznaczyć, że program jest wspierany przez samorządy lokalne, które także dokładają środki ze swoich budżetów – powiedział Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 25 lutego 2020 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu województwa opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego na 2020 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Jeżeli spojrzymy na gminę Grodków, która jest jedną z większych w województwie opolskim, widać wyraźnie, że nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zrobić z własnych środków i każde wsparcie zewnętrzne jest dla nas ogromną pomocą i uważam, że ten pomysł pana Marszałka, był strzałem w dziesiątkę, ponieważ już dzisiaj byliśmy wszyscy podbudowani. Można było odczuć radość mieszkańców z tego, co udało się zrobić – powiedział Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2020 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 346 zadań sołeckich. Są to rozmaite, drobne, ale istotne dla społeczności lokalnej inwestycje, mające poprawić atrakcyjność życia na wsi. 

Przypominam sobie nasze pierwsze spotkanie z sołtysami w Grodkowie. Wydawało się wtedy, że takie drobne pieniądze – 5 tysięcy złotych – na sołectwo, to może niewiele się za to uda zdziałać. Jednak dzisiaj patrząc na efekty i zaangażowanie widać, że pieniądze były tylko początkiem większej inicjatywy i myślę, że zostały bardzo dobrze wykorzystane. Najpiękniejsze jest to, że te wszystkie inicjatywy będą służyły mieszkańcom, przy różnych okazjach i ludziom w różnym wieku. Jestem pełna podziwu, jak te środki zostały zagospodarowane – powiedziała Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim.

Już niedługo kolejne etapy Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i kolejne sołectwa w naszym województwie oraz powiecie otrzymają wsparcie finansowe. 

Reklama
341 views