Aktualności

Marzena Kuleba pierwszym w powiecie brzeskim Honorowym Profesorem Oświaty


Podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek wręczył wybitnym nauczycielom odznaczenia państwowe, medale oraz tytuły Honorowego Profesora Oświaty 2021. Wśród osób, które otrzymały to zaszczytne miano znalazła się brzeska nauczycielka Marzena Kuleba. 

Jest to wyjątkowe wyróżnienie dotychczasowej pracy jako nauczyciela, jego indywidualnych umiejętności, talentu, oraz działań na rzecz wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Wśród 25 wyróżnionych nauczycieli z całej Polski znalazła się nauczycielka języka polskiego, pracująca w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu – Marzena Kuleba. 

Tytuł Honorowego Profesora Oświaty nadawany jest przez Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty pod przewodnictwem Kuratora Oświaty w Opolu.

Marzena Kuleba jest doświadczonym filologiem polskim z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Od początku swojej pracy dydaktycznej, najpierw w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9, potem w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich, a obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu, osiągała znakomite wyniki w nauczaniu języka ojczystego. 

Jej przygotowanie merytoryczne i metodyczne, takt pedagogiczny oraz niezwykła umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, zaowocowały także wieloma sukcesami uczniów w różnorodnych konkursach literackich, polonistycznych, poetyckich i artystycznych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej (blisko 200 laureatów). W swojej pracy chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyła wzorzec nauczyciela przedmiotu oraz wychowawcy. 

Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest również teatr, literatura, piękno mowy ojczystej, a także rozwój czytelnictwa. Dlatego często podejmuje się zadań innowacyjnych i realizacji licznych projektów edukacyjnych. Z dużym powodzeniem promuje szkołę w środowisku lokalnym i na terenie całego kraju. Systematycznie współpracuje z różnymi instytucjami.  

Za pracę dydaktyczno-wychowawczą została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Wieloletnią Służbę. Za zasługi w pracy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz za wkład w upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał p. Marzenie Kulebie Medal 60-lecia PTTK na Opolszczyźnie, Brązową i Srebrną Odznakę Zasłużony w Pracy PTTK wśród dzieci. Pani Profesor jest również laureatką  Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego, Nagrody Burmistrza Miasta Brzeg oraz licznych Nagród Dyrektora Szkoły. Natomiast podczas tegorocznej Wojewódzkiej Uroczystości  Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Brzeskim Centrum Kultury, otrzymała również Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!