Aktualności
Powiat brzeski

Maturzyści poznali wyniki!


Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur 2020. Oczekiwało na nie ok. 260 tysięcy tegorocznych maturzystów w całym kraju. Jak wypadli uczniowie z powiatu brzeskiego?

Matura 2020 zapisze się szczególnie na kartach historii

Jedno jest pewne – tegoroczny egzamin dojrzałości zostanie zapamiętany na długo i zapisze się szczególnie na kartach historii edukacji. Egzaminy przeprowadzane w wyjątkowym reżimie sanitarnym i w czerwcu, a nie jak zwykle w maju. Zrezygnowano także z przeprowadzenia egzaminów ustnych. Jednak przede wszystkim zupełnie inne były przygotowania do matur, ponieważ uczniowie po raz ostatni poszli do szkół 12 marca, później musieli polegać na zdalnym nauczaniu i swojej sumienności. Jak odbiło się to na wynikach tegorocznych egzaminów maturalnych?

Nawet co czwarty maturzysta w kraju będzie musiał podejść do poprawki

Niestety przebieg roku szkolnego z powodu pandemii Covid-19 miał negatywne odzwierciedlenie na wyniki matur. W skali całego kraju egzamin dojrzałości zdało 74% uczniów, co oznacza, że co czwarty z nich będzie musiał podejść do egzaminu poprawkowego. Dla porównania w ubiegłym roku maturę w Polsce zdało 80,5% absolwentów.

Maturzyści, którzy oblali tylko jeden przedmiot, poprawkę napiszą 8 września, ale najpierw muszą do 14 sierpnia złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły, którą ukończyli (wzór oświadczenia znajduje się na stronie CKE). Informacja o tym, gdzie odbędzie się egzamin poprawkowy, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 31 sierpnia br. Natomiast maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu, do poprawki podejdą dopiero za rok.

Wyniki tegorocznych egzaminów poprawkowych CKE ogłosi 30 września. Wywrócony przez koronawirusa harmonogram matur 2020 wymusił również przesunięcie rekrutacji na studia.

Jak wypadli maturzyści z powiatu brzeskiego?

W powiecie brzeskim maturę zdało 65.9% uczniów. W 2019 roku wynik w naszym powiecie był znacznie lepszy, gdyż zdało wówczas 81% absolwentów. Ponownie lepiej wypadli uczący się w liceach ogólnokształcących, z których zdało 73,6% (w 2019 roku – 92%), podczas gdy wśród uczniów szkół zawodowych zdało 54,1% (w 2019 – 68%).

W skali naszego województwa najlepiej wypadli uczniowie z Opola, którzy byli zdecydowanie powyżej średniej krajowej i zdało aż 82.6% spośród nich.

Jeżeli jesteś niezadowolony z wyniku masz prawo zgłosić się do arbitra

Pomimo trwającej pandemii Covid-19 CKE nie zmienia zasad dla absolwentów, którzy mają wątpliwości czy ich prace zostały sprawdzone poprawnie. Tacy maturzyści będą mogli w siedzibach OKE zobaczyć swoje prace i skorzystać z tzw. wglądu. W przypadku wątpliwości w prawidłowość sprawdzenia egzaminu będą mogli także poprosić o ponowne jego sprawdzenie. Odwołanie jest następnie rozpatrywane przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składającego się z arbitrów, wśród których są doświadczeni egzaminatorzy oraz eksperci, specjalizujący się w danej dziedzinie nauki, wpisani na listę arbitrów, prowadzoną przez ministra edukacji narodowej.

Reklama
384 views