Prezentacja Partnera

Mediacja – dobry sposób na rozwiązywanie sporów


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby – mediatora. Celem mediacji jest pomoc skonfliktowanym stronom w osiągnięciu porozumienia.

Porozumienie lepsze niż wyrok w sądzie.

Postępowanie w sądzie najczęściej rozstrzyga spór, którego istotą jest zawsze brak porozumienia między skonfliktowanymi stronami. Zadaniem sądu jest ustalenie, kto ma rację i arbitralne rozstrzygnięcie w formie wyroku. Oczywistym jest, że z rozstrzygnięcia sądowego zadowolona jest zawsze i wyłącznie tylko jedna strona. Ponadto Sąd na każdym etapie postępowania może i tak skierować sprawę na drogę mediacji.

Mediacja – Twój komfort wpływu na decyzje.

Skorzystanie z mediacji w sporze, to możliwość kontroli oraz wpływu na podejmowane decyzje w odniesieniu do swojego życia czy biznesu. Lepsze jest szukanie porozumienia, które jest korzystne dla obu stron, niż długotrwały, stresujący i kosztowny spór sądowy. Mediacja służy załagodzeniu lub całkowitemu wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, które są równouprawnionymi partnerami rozmowy prowadzącej do rozwiązania dzielącego ich stanowisk.

W czym pomoże Ci mediator?

Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Mediator nie jest sędzią, adwokatem, czy też terapeutą. Jego rolą nie jest rozstrzyganie sporu, lecz zapewnienie pomocy skonfliktowanym stronom w poszukiwaniu korzystnych, alternatywnych form jego rozwiązania. Gwarantuje poufność, neutralne i bezstronne prowadzenie dialogu, który prowadzi do zawarcia ugody mediacyjnej określającej szczegółowo sposób rozwiązania sporu.

W jakich sprawach możesz skorzystać z mediacji?

Mediację można prowadzić we wszystkich sprawach, szczególnie w tych, w których możliwe jest zawarcie ugody. Są to przykładowo sprawy cywilne (np. sprawy o zapłatę, podział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, podział majątku, roszczenia odszkodowawcze), gospodarcze i biznesowe (np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy), rodzinne (ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, podział majątku, alimenty na dziecko i małżonka), w sprawach nieletnich, rówieśniczych, koleżeńskich  a także administracyjnych.

Twoje korzyści z mediacji.

Wszyscy dobrze wiedzą jak długo trwają sądowe spory i jak wysoko cenią swoje usługi adwokaci i radcy prawni. Mediacja jest zdecydowanie tańsza, gdyż nie ponosisz opłat sądowych, nie musisz też korzystać z usług adwokatów i radców prawnych, ani pomocy biegłych. Mediacja również zdecydowanie szybsza, bo trwa zazwyczaj nie dłużej niż miesiąc, a rola sądu sprowadza się zazwyczaj jedynie do zatwierdzenia ustaleń stron, a wynik tej ugody ma moc podobną do wyroku i może być np. podstawą egzekucji.

Mediatorzy PGDR to profesjonalna pomoc dla Ciebie


Jeśli więc nie chcesz tracić czasu i wydawać  mnóstwo pieniędzy na długotrwały proces sądowy, zgłoś się do Polskiej Grupy Doradczo – Restrukturyzacyjnej. Prowadzimy mediacje sądowe i pozasądowe (umowne). Nasi mediatorzy to najlepsi specjaliści. To świetnie przygotowana, doświadczona kadra, dzięki której szybko, tanio i przede wszystkim skutecznie, rozwiążesz swój spór.                          

Nie czekaj i już dziś zadzwoń na nr 77 409 22 05 i umów się na spotkanie.

944 views