Aktualności

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami’’


Od października 2021 roku Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pn. „Gramy Zmysłami’’. Głównym jego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim mają możliwość rozwijania zmysłu dotyku, poprzez różnego rodzaju ścieżki sensoryczne tworzone w sali; słuchu, poprzez tworzenie zajęć z wykorzystaniem różnej faktury wydającej różne dźwięki oraz wzroku przy pomocy m.in. eksperymentów.