Aktualności

Młodzież z brzeskiego Ekonomika weźmie udział w programie Erasmus+


W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu trwają przygotowania do wyjazdu kolejnych grup uczniów do Szwecji i Irlandii w ramach programu Erasmus+.

Udział w programie Erasmus+ jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy, a jego celem jest promowanie idei uczenia się przez całe życie. Uczestniczą w nim państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz następujące kraje spoza UE: Islandia, Liechtenstein, Republika Macedonii Północnej, Norwegia, Serbia, Turcja i Wielka Brytania.

Uczniowie ZSE byli już w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie odbywali praktyki zawodowe

u pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia. W ramach projektu „Euromobilność

ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika” w praktykach w Youghal koło Cork

w Irlandii wzięły udział dwie 15-osobowe grupy uczniów kształcących się w zawodach:

technik ekonomista, technik reklamy, technik logistyk i technik architektury krajobrazu.

Uczniowie mieszkają u rodzin, dzięki czemu poznają zwyczaje, tradycję i kulturę kraju, a także nawiązują przyjaźnie trwające wiele lat po zakończeniu praktyki. Młodzież realizuje także program kulturalno-rozrywkowy poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych.

Erasmus+ to także szansa na doskonalenie znajomości języka obcego, którym uczniowie posługują się w kontakcie z pracodawcami i goszczącymi ich rodzinami. Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym jest nieodłącznym elementem przyszłego życia zawodowego uczniów. Po zakończeniu praktyki uczniowie otrzymują od pracodawców certyfikaty oraz Europass Mobility, czyli międzynarodowy paszport zawodowy. Prezentuje on w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas praktyk.

Obecnie w Zespole Szkół Ekonomicznych przygotowywane są kolejne, 28-dniowe wyjazdy. Szkoła samodzielnie aplikuje o środki na zagraniczne staże i organizuje wyjazdy z wybranym przez siebie partnerem. W tym zakresie współpracuje z organizacjami Your International Training z Irlandii i EU Mobility.

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. planowany jest wyjazd uczniów do Goeteborga w Szwecji. Z kolei w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika” na przełomie września i października 2021 r. uczniowie wyjadą do Youghal w Irlandii. Program Erasmus+ w całości finansowany jest ze środków UE. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów z tytułu udziału w programie.

Krzysztof Żołyński