Aktualności
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski

Most nad zalewem Nysy Kłodzkiej z dużymi szansami na modernizację


8,5 mln złotych będzie kosztować gruntowny remont mostu na drodze powiatowej nr 1508 O w Lewinie Brzeskim. Od dłuższego czasu ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo, ponieważ cała konstrukcja wymaga pilnej modernizacji. Bez wsparcia z zewnątrz Powiat Brzeski nie był w stanie sam zrealizować tego zadania. Teraz nasze zadanie zostało wpisane na ministerialną listę Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja może wynieść ponad 3 mln złotych.

W ramach całej inwestycji zostanie przebudowany obiekt inżynierski (rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu), a wraz z nim przebudowie ulegną także dojazdy do obiektu. Długość całkowita modernizowanego odcinka drogi wraz mostem wynosi około 500 m. Dodatkowo po stronie zachodniej (prawej) zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2,5 m biegnący od początku opracowania i kończący się za obiektem mostowym. Na krawędziach przewidziano zastosowanie stalowych barier ochronnych z poręczą. Do odprowadzenia wód deszczowych z obiektu zaprojektowano wpusty odwadniające. Przy drodze zostanie również zainstalowane oświetlenie drogowe.

To wszystko wyceniono wstępnie na 8,5 mln złotych. Zadanie będziemy realizować wspólnie z gminą Lewin Brzeski. Do końca 2021 roku most nad zalewem Nysy Kłodzkiej ma szansę przejść gruntowną modernizację. Na czas remontu wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wybudować tymczasową przeprawę.

Przypomnijmy, że z Funduszu Dróg Samorządowych realizujemy w tym roku przebudowę drugiego odcinka ulicy Chrobrego w Brzegu.

365 views