Brzeg

Na ulicy Kościelnej trwają prace remontowe


Trwa remont ulicy Kościelnej w Brzegu, w ramach którego remontowane są chodniki oraz jezdnia. Wykonawcą robót jest Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna. Całkowity koszt remontu ul. Kościelnej wyniesie 365.000,00 zł, z czego 50% dofinansowania pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z podpisaną umową roboty będą zakończone do dnia 30 kwietnia br.

174 views