Aktualności
Sport

Nagrody Burmistrza dla sportowców, trenerów i działaczy za osiągnięcia w 2021 roku. Zgłoś kandydata!


Do 15 stycznia 2022 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12) można składać wnioski o przyznanie nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe uzyskane w 2021 r. Wniosek znaleźć można TUTAJ. Można go również otrzymać w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu (pokój nr 14 A).

Logotyp

Więcej informacji dotyczących warunków przyznawania ww. nagród znajduje się w uchwale nr XIII/106/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe (załącznik poniżej).