Aktualności
Grodków

Nowe szatnie w PSP nr 1 w Grodkowie


Zorganizowanie nowej szatni dla uczniów klas IV-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika  w Grodkowie stało się priorytetem już w roku 2019.

Aby pozyskać na nią fundusze Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna zorganizowała dwie imprezy: „Majówkę z Kopernikiem” w maju 2019 r. i „Świąteczne biesiadowanie” w grudniu 2019 r. Te imprezy, które miały na celu przede wszystkim integrację środowiska szkolnego, pozwoliły nam także na pozyskanie pieniędzy na zorganizowanie nowej szatni i zakup wyposażenia na kwotę 22 999,77 zł.  Na nią składają się indywidualne, pojemne, wygodne, kolorowe szafki, w których uczniowie będą mogli zostawić kurtkę, książki i inne rzeczy niepotrzebne w danym momencie. Mamy w niej 184 miejsca, bo jesteśmy gotowi na nowych uczniów, którzy w przyszłym roku rozpoczną naukę w czwartej klasie.

Mam nadzieję, że uczniom będzie się z niej wygodnie korzystało przez wszystkie lata, które spędzą w naszej szkole. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy włożyli swój trud w organizację tego przedsięwzięcia i  przyczynili się do tego, że mogliśmy zakupić te wspaniałe szafki – napisała dyrektor szkoły, Teresa Basiura.

Reklama
119 views