Aktualności
Prezentacja Partnera

Nowi inżynierowie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji kolejna grupa studentów z powodzeniem zdała egzaminy dyplomowe. Nowi inżynierowie kształcili się na specjalnościach: zarządzanie produkcją i usługami oraz automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne

Nawiązane ostatnio kontakty i podpisane umowy o współpracę z firmami, które specjalizują się
w wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań w procesach produkcji mają swoje pozytywne odzwierciedlenie w zainteresowaniach studentów. 

Wśród tegorocznych prac dyplomowych, oprócz tematów dotyczących praktycznego zastosowania klasycznych i nowoczesnych technik zarządzania, modelowania i optymalizacji procesów produkcji oraz doskonalenia procesów obróbki, pojawiły się również prace związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystywaniem ciepła odpadowego w produkcji energii elektrycznej. Tematyka zrównoważonego rozwoju i procesy oparte na obiegu zamkniętym stają się coraz atrakcyjniejsze dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Trudny okres pandemii, w czasie którego powstawały tegoroczne prace nie wpłynął negatywnie na poziom tych prac. Komisje egzaminacyjne wysoko oceniają tegoroczne przygotowanie studentów i przebieg obron. 

Wszystkim nowym inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłej karierze zawodowej mając nadzieję, że z wiedzą i umiejętnościami otrzymanymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie z powodzeniem poradzą sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami, z którymi nie raz przyjdzie im się zmierzyć – podkreśla Rektor prof. Przemysław Malinowski.

Foto: PWSZ w Nysie

Przyszli inżynierowie i magistrowie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w przedsiębiorstwach
z branży nowych technologii, energii odnawialnej oraz w firmach będących regionalnymi liderami
w gospodarce. Dodatkowe umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uzyskiwane są również poprzez certyfikowane szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych prowadzonych przez PWSZ w Nysie. W zakresie odbywania praktyk, staży i wyjazdów studyjnych nyska uczelnia współpracuje m.in. z takimi przedsiębiorstwami jak: Alsecco, Cementownia Odra, Donaldson Polska, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Intersnack Poland, Mitsubishi Electric, Nyska Energetyka Cieplna, Schattdecor, Umicore oraz wielu, wielu innych. W sumie uczelnia w Nysie współpracuje
z ponad 100 podmiotami z sektora biznesu.

Mamy nadzieję, że mając takich partnerów jak Mitsubishi Electric, czy Umicore, kolejne prace inżynierskie, szczególnie studentów specjalności inżynieria zrównoważonego rozwoju oraz prace magisterskie studentów specjalności zrównoważona czystsza produkcja będę w większości prezentowały nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0 i wspierające ideę zrównoważonego rozwoju – podkreśla dr Piotr Chwastyk, Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie, a także wykładowca na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Rekrutacja on-line już od 1 czerwca na: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl