Aktualności
Historia

O nieistniejącej fontannie z Parku Centralnego


Przekazy ikonograficzne bardzo często okazują się nieocenionym źródłem do poznania przeszłości. Zdarza się, że niektóre elementy architektury, obiekty ruchome lub miejsca, którym nie poświęcano dawniej większej uwagi i nie dotrwały do czasów współczesnych, bywały utrwalane na fotografiach lub pocztówkach. Często to właśnie dzięki ikonografii można dowiedzieć się, że w ogóle istniały. Podobnie było z fontanną w Parku Centralnym, po której do dziś nie pozostał żaden ślad. Na szczęście została uwieczniona na dawnych fotografiach. 

Na zdjęciu: Fragment ulicy Piastowskiej i Parku Centralnego. Z lewej strony uwieczniono eklektyczne kamienice oraz gmach poczty głównej. Z prawej zauważyć można nieistniejącą dziś fontannę strumieniową zlokalizowaną w parkowej fosie. Pocztówka z początku ubiegłego wieku z portalu Wratislaviae Amici.

Proces zakładania brzeskich parków trwał przez długie dziesięciolecia XIX i XX wieku. Większość z nich powstała na terenach dawnych fortyfikacji miejskich, co umożliwiło nadanie im charakterystycznych kształtów. Wyróżniają się m.in. swobodnie poprowadzonymi alejkami na dawnych obwałowaniach twierdzy, elementami geometrycznej kompozycji, wyjątkowym drzewostanem oraz dawną fosą, która została przekształcona na urokliwe cieki wodne. Wszystko to składa się na ich krajobrazowy charakter. Na przełomie XIX i XX wieku miejskie parki zaczęto ozdabiać pomnikami i fontannami. Dzięki tym działaniom rekreacyjne przestrzenie zyskały reprezentacyjny charakter. 

Na zdjęciu: Widok z ulicy Piastowskiej na fragment parku dawniej i dziś. Na pocztówce zauważyć można fontannę strumieniową.

Najprawdopodobniej właśnie w tym okresie powstała fontanna strumieniowa w Parku Centralnym. Zlokalizowana została we fragmencie fosy miejskiej od strony ulicy Piastowskiej. Jej podstawa ozdobiona była kamieniami polnymi. Z umieszczonego w niej wodotrysku pod odpowiednim ciśnieniem wypływał na wysokość kilku metrów strumień wody. 

Na zdjęciu: Nieistniejąca fontanna w Parku Centralnym i mostek nad fosą na pocztówce z początku ubiegłego wieku.

Fontanna nieprzypadkowo została umieszczona na tym odcinku fosy. To tu znajdowało się wejście do parku i to właśnie stąd była ona widoczna z reprezentacyjnej ulicy miasta – Piastowskiej. Dla mieszkańców stojących na ulicy, alejkach lub pobliskim mostku widok zlokalizowanego w parkowej dolinie wodotrysku musiał być bardzo urokliwy, a nawet romantyczny. Z uwagi na swoje walory estetyczne był on umieszczany też na pocztówkach. 

Na zdjęciu: Widok na nieistniejącą fontannę strumieniową od strony Parku Centralnego. W oddali zauważyć można kamienice stojące przy ulicy Piastowskiej. Pocztówka z przełomu XIX i XX wieku.

Niestety fontanna zaginęła lub została zdemontowana prawdopodobnie w latach po II wojnie światowej. Do dziś nie pozostał po niej żaden ślad oprócz przedwojennych fotografii i pocztówek. Nie została też odtworzona w czasie prowadzonych w ciągu ostatnich lat prac rewitalizacyjnych brzeskich parków. Może warto byłoby w przyszłości ją zrekonstruować. Niewątpliwie dodałaby jeszcze większego uroku tej części Brzegu. 

Reklama
845 views