Aktualności

Obchody 75-lecia OSP w Przylesiu


W sobotę (21 sierpnia) druhny i druhowie z OSP w Przylesiu świętowali 75-lecie swojej działalności. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, w której trakcie został poświęcony witraż przedstawiający świętego Floriana, patrona strażaków. Został on ufundowany przez druha Stanisława Sidorowicza. Jeszcze przed mszą druhowie udali się na cmentarz, żeby złożyć hołd tym, którzy odeszli. Następnie strażacy przeszli na stadion, gdzie odbył się uroczysty apel. Były odznaczenia, życzenia, gratulacje i słowa uznania. 

Wszyscy mieszkańcy gminy mogą na Was polegać. To Wy pierwsi niesiecie ratunek i pomoc wtedy, kiedy Was potrzebujemy. Zagrożenia, jakie dotykają lokalną społeczność, niestety nie chcą nas omijać, ale wiemy, że za nami i z nami są druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych – tymi słowami w imieniu własnym i mieszkańców dziękowała strażakom z OSP  Aneta Rabczewska – Wójt Gminy Olszanka.

Przyleskim druhnom i druhom towarzyszyli zaproszeni goście i sympatycy OSP. Wśród nich byli m.in.: Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego, druh Piotr Cierpisz – członek prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, brygadier Dariusz Gieroń – Komendant Powiatowy PSP w Brzegu, Aneta Rabczewska – Wójt Gminy Olszanka, Wanda Galant – Przewodnicząca Rady Gminy Olszanka, Janusz Koronkiewicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzegu, ks. mjr Piotr Rokita –  proboszcz parafii wojskowej w Brzegu.

OSP w Przylesiu ma status stowarzyszenia i jest najstarszą jednostką OSP na terenie naszego powiatu, z udokumentowaną jednoznacznie historią powstania i nieprzerwaną do dziś działalnością. Obecnie w jego skład wchodzi 57 członków, w tym 39 członków zwyczajnych, 17 członków wspierających oraz 1 członek honorowy.  Sztandar dla OSP w Przylesiu nadano w 1988 roku, a w 1997 jednostkę włączono do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dzisiejszy jubileusz to przede wszystkim okazja do podziękowania tym wszystkim, którzy przez 75 lat tworzyli naszą przyleską straż oraz tym, którzy na co dzień wspierają nas w  naszej działalności. Jesteśmy aktywni w każdej sferze życia. Podstawowa i najważniejsza działalność to pomoc ludziom i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale działamy też w sferze kulturalnej i historycznej – powiedział podczas uroczystości Łukasz Krężel, prezes zarządu OSP w Przylesiu.

Oficjalna data założenia OSP w Przylesiu to 2 lutego 1946 roku, bo w tym właśnie dniu wrocławski sąd zarejestrował strażackie stowarzyszenie Konradowa (później przemianowanego na Przylesie). Faktycznie jednak początków działalność OSP w Przylesiu należy szukać pod koniec 1945 roku. Zalążkiem tej organizacji była –  założona we wrześniu 1945 roku przez mieszkańców wsi – straż obywatelska. Jej celem była obrona miejscowej ludności przed licznymi wówczas bandami i grupami szabrowników. W listopadzie 1945 roku powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną. Od tego czasu OSP zrobiło bardzo duży postęp. Dzisiaj jednostki są coraz bardziej profesjonalne, coraz lepiej wyposażone i są w stanie sprostać coraz trudniejszym zadaniom.

Jubileusz 75-lecia świętujemy dzisiaj, chociaż faktycznie przypadał 2 lutego. Obchody jubileuszu musieliśmy przesunąć z uwagi na COVID. Nasza jednostka należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Każda jednostka działająca w ramach tego systemu ma swoje priorytety. Z uwagi na bliskość autostrady idziemy w kierunku ratownictwa technicznego, żeby móc nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ściśle współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną. Korzystamy z darmowych szkoleń u nich, dzięki czemu możemy lepiej przygotować się do akcji. OSP nie istniałaby bez Państwowej Straży Pożarnej, a Państwowa Straż Pożarna nie istniałaby bez OSP. – zaznaczył Rafał Krężel, naczelnik OSP w Przylesiu.

Po apelu można było przejść do części nieoficjalnej. Odbył się pokaz sprzętu strażackiego i zabawy dla dzieci, w tym malowanie twarzy i dmuchańce. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna. Świętowano do późnych godzin nocnych.