Aktualności

Od lipca pojawią się utrudnienia na odcinku DK39 w Brzegu


Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpoczęcie remontu odcinka DK39 w Brzegu. Prace rozpoczną się w lipcu i prowadzone będą na odcinku 2,6 km od ronda w Skarbimierzu do mostu na Odrze w Brzegu.

Na wykonanie prac wykonawca będzie miał trzy miesiące, a całość zadania zostanie podzielona na cztery etapy. Dla każdego z etapów prace potrwają około trzech tygodni. Zadanie obejmuje sfrezowanie poszczególnych warstw nawierzchni oraz położenie warstwy ścieralnej i wiążącej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego – czytamy na stronie opolskiego oddziału GDDKiA.

Podział poszczególnych odcinków na etapy:
Etap I: od Ronda Gen. Sosabowskiego do wiaduktu kolejowego przy ul. Chocimskiej
Etap II: od wiaduktu kolejowego do ronda „Solidarności” (z wyłączeniem ronda „Solidarności”)
Etap III: od ronda „Solidarności” do skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bolesława Chrobrego
Etap IV: od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bolesława Chrobrego do mostu Krakusa