Aktualności
Kultura

Odkrywamy piękno poezji i prozy rosyjskiej. Zuzanna i Malwina z brzeskiej „Jedynki” laureatkami konkursu o randze międzynarodowej!


Tym razem uczennice klasy 7a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wzięły udział w Wojewódzkich Eliminacjach Międzynarodowego Konkursu Poezja i Proza Rosyjska „Na Wschód od Bugu”, które odbyły się 12 października w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.  

Organizatorami  tego wyjątkowego spotkania z literaturą wschodniosłowiańską było, już po raz 23, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Opolski Oddział  Wojewódzki, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zmagania młodych recytatorów, którzy przybyli z różnych szkół  Opolszczyzny, (w tym uczniowie obcokrajowców) oceniało jury w składzie: dr Jolanta Drwięga, dr Irena Danecka oraz mgr Barbara Chlebda. 

Po wysłuchaniu i ocenie blisko 30 prezentacji zostały przyznane nagrody ufundowane                          przez Samorząd Województwa Opolskiego. Wśród laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły, reprezentujące jako jedyne nasze miasto: Zuzanna Kasprzak (II miejsce) oraz Malwina Niczyporuk (III miejsce). Podjęły się one wyjątkowo trudnego zadania, przygotowania  interpretacji  dwóch tekstów poetyckich oraz jednego opowiadania. 

Dużym wyzwaniem było także opanowanie wiersza w języku rosyjskim, zachowując  przy tym  odpowiednią intonację, prawidłowy akcent, impostację, zrozumienie wiersza, a przede wszystkim odpowiedni wyraz artystyczny. Dziewczęta przepięknie zaprezentowały specjalnie dobrane przez opiekuna utwory klasyków: Aleksandra Puszkina, Sergiusza Jesienina i Antoniego Czechowa. 

Zachwyciły jurorki dużą dojrzałością interpretacyjną, kulturą słowa, wrażliwością, a przede wszystkim artyzmem. Zuzannie i Malwinie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju talentu!