Aktualności
Powiat brzeski

Opryski przeciwko komarom wstrzymuje zła pogoda. Urzędnicy proszą o jeszcze chwilę cierpliwości


Plaga komarów daje się we znaki mieszkańcom kilku gmin. Opryski przeciwko tym dokuczliwym owadom zapowiedziały gminy Lubsza, Skarbimierz oraz Brzeg. Niestety ostatnie opadu deszczu skutecznie zablokowały wszelkie akcje związane z odkomarzaniem. Urzędnicy proszą o jeszcze trochę cierpliwości. Wszystko jest przygotowane i opryski ruszą kiedy tylko będzie to możliwe.

Plan oprysków na terenie Brzegu składa się z dwóch etapów.

Pierwszy obejmie tereny:

– wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie parków miejskich, tj.: Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, Parku Staromiejskiego, Parku Wolności – w części ogrodowej i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych części leśnej oraz wzdłuż ulicy Kilińskiego do wiaduktu;

– placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej oraz placów zabaw na terenie parków: Parku Wolności, Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Ptasiego;

–  placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Szkolnej, Pierwszej Brygady, Piastowskiej i M. Konopnickiej;

–  terenów siłowni plenerowych w Parku B. Chrobrego i w Parku Ptasim;

– ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarzy: przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego, ul. Ofiar Katynia;

– wzdłuż ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Korfantego z wyłączeniem zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m;

– terenów zielonych wzdłuż ulic: Słonecznej, Nadbrzeżnej, oraz terenu Placu Drzewnego i Mariny Brzeg;

– terenu zielonego pomiędzy ul. Tęczową a terenem kolejowym w rejonie osiedla przy ul. Lwowskiej;

– skwerów: przy Placu Dworcowym, przy ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, przy ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej, przy ul. Wyszyńskiego – Myczkowskiego, przy ul. Mały Rynek;

–  terenu zielonego położonego przy ul. Wrocławskiej, na zapleczu sklepu Bricomarche;

– terenów zielonych otaczających brzeskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kruszyńskiej.

Drugim etapem mają być opryski na gminnych podwórkach.

Skontaktowaliśmy się z Biurem Ochrony Środowiska i Urbanistyki w Brzegu. Zostaliśmy poinformowani, że odkomarzanie na terenie Brzegu przeprowadzi firma PESTOKIL Sp. z o.o. Do oprysków zostaną użyte preparaty wymienione w Wykazie Produktów Biobójczych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2231 z późn. zm.).

Odkomarzanie zostanie przeprowadzone na terenach gminnych

Nie można przeprowadzić oprysków lotniczych, gdyż dotyczą one terenu miejskiego. Otwarta pozostaje sprawa terenów należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni Zgoda. Na tę chwilę nie ma od nich sygnałów o chęci przyłączenia się do akcji.

Obie fazy oprysków mają kosztować 15 tysięcy złotych.

Urzędniczka Biura Ochrony Środowiska i Urbanistyki w Brzegu poinformowała nas też, że zostały skierowane odpowiednie pisma do ościennych gmin (Lubsza oraz Skarbimierz), których celem jest doprowadzenie do synchronizacji oprysków. Jednak podobnie jak rok i dwa lata temu, nie spotkały się one z odzewem z tych gmin, a więc najprawdopodobniej wszystkie gminy przeprowadzą odkomarzanie na własną rękę.

Do przeprowadzenia oprysków konieczna jest stabilna pogoda – minimum przez cztery dni. Dotyczy to zarówno braku opadów, jak i odpowiedniej temperatury.

Akcja odkomarzania w gminie Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że w dniach 9-16 lipca 2020r. w godzinach wczesnoporannych na terenie Gminy Lewin Brzeski przeprowadzona zostanie akcja zwalczania komarów przy użyciu preparatu biobójczego KOMAROPREN PBO. Zabieg odkomarzania wykonany zostanie – przez Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. – metodą zamgławiania przestrzennego na obszarze 200 ha terenów publicznych należących do Gminy Lewin Brzeski, tj.: terenach zielonych (parki, skwery), rekreacyjnych, a także w pasach drogowych.

Tutaj także wszystko zależy od warunków pogodowych.

Szczegółowe informacje o miejscach poddanych odkomarzaniu: TUTAJ

Odkomarzanie w gminie Lubsza

Z kolei wójt poinformował, że na terenie Gminy Lubsza w dniach od 13 lipca do 19 lipca br. w godzinach popołudniowo – wieczornych zostanie przeprowadzony oprysk przeciw komarom metodą lotniczą.

Preferowany termin oprysku to 13 lipca, w przypadku deszczu oprysk nie jest możliwy ze względu na spłynięcie preparatu, wówczas oprysk zostanie wykonany w pozostałych dniach.

Zabieg zostanie wykonany z samolotu preparatami chemicznymi i biologicznymi.

Wójt zwraca się z prośbą do mieszkańców, w szczególności do rodziców dzieci i do osób starszych o pozostanie w domach w dniu oprysku i bezpośrednio po przelocie samolotu z opryskiem w danym dniu.   

Gmina Skarbimierz nie ujawniła swoich planów

1159 views