Aktualności

Ostateczny wykaz projektów Budżetu Obywatelskiego Brzegu, które zostaną poddane głosowaniu


Burmistrz Jerzy Wrębiak poinformował, że na stronie internetowej www.budzetobywatelski.brzeg.pl został zamieszczony ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie na zasadach określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Każdy z tych projektów został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym oraz merytorycznym i jest zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Zgodnie z Harmonogramem głosowanie przez mieszkańców Brzegu na projekty, które spełniły wymagania określone w Regulaminie i zostały rozpatrzone pozytywnie, odbędzie się w dniach od 11 do 25 sierpnia 2021 r.