Aktualności
Powiat brzeski

Palić? Nie palić?


Wiosna za pasem, sezon działkowy czas zacząć. Wielu z nas zastanawia się co zrobić z odpadami organicznymi zalegającymi na naszej działce po zimie. Jeszcze kilka lat temu większość działkowców nie miała z tym problemów. Spalaliśmy je i po sprawie.  W odniesieniu do odpadków roślinnych porażonych przez choroby i szkodniki ich spalenie wydawałoby się właściwe. 

Problem komplikuje jednak Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Art. 30 w/w ustawy zakazuje przetwarzania odpadów, poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Zwalnia jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne. W praktyce oznacza to, że wolno nam kompostować odpady roślinne na działce.

Z kolei art. 31, który w pkt. 7 brzmi: Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Ponieważ wszystkie odpady z działki podlegają selektywnej zbiórce, a gminy mają obowiązek zapewnić ich odbiór, to spalanie ogrodowych śmieci jest zakazane.

Jak podaje Dariusz Świdziński, Prezes Przyszłość ROD w Grodkowie: Ilość kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów jest wystarczająca. Niestety działkowcy nie zawsze przestrzegają zasad segregacji. W poprzednich latach widywałem już bioodpady, a nawet ziemię w kontenerach o innym przeznaczeniu. W takim przypadku pojemniki szybko się zapełniają – apelujemy o zdrowy rozsądek. Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych potrzeby w tym zakresie zostały przewymiarowane, a w przypadku bioodpadów ograniczenia ilościowe zostały zniesione. Nie ma więc żadnej potrzeby palenia śmieci w ogrodzie, zwłaszcza, że zdarzały się już przypadki ukarania mandatem za ten proceder.

 
Przypominamy, że na podstawie art.145 kodeksu wykroczeń za spalanie śmieci i bioodpadów Straż Miejska może na osobę zanieczyszczającą dymem sąsiednie posesje nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. 

Alternatywą jest kompostowanie odpadów. Metoda godna polecenia, gdyż nie tylko pozbywamy się jesiennych liści i innych odpadów zielonych z ogrodu, ale otrzymujemy doskonały nawóz naturalny dla naszych roślin. Problemem są nadal rośliny chore. Tu niestety pozostaje tylko ich usunięcie z ogrodu. 

Janusz Pasieczny

390 views