Aktualności
Kultura

Patriotycznie do pełnoletności


W piątek (19 listopada) w Klubie Wojskowym 1 Pułku Saperów w Brzegu po raz osiemnasty odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides & Patria” im. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka, długoletniego kapelana garnizonu brzeskiego.

Tym samym konkurs osiągnął pełnoletność, a świadectwem dojrzałości niech będzie liczba uczestników, którzy przewinęli się przez wszystkie jego edycje. W tym roku było to 69 osób z Brzegu, powiatu brzeskiego, Oławy, Wrocławia, a także innych miejscowości. Przez te wszystkie lata z lokalnej imprezy „Fides & Patria” przekształcił się w wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim.

Jak zawsze uczestników oceniało jury. W tym roku byli to: Zuzanna Bartczak, Mateusz Brząkała, ks. mjr Piotr Rokita i Anna Glińska. Pod uwagę brana była m.in. dykcja, dobór repertuaru do wieku uczestnika i ogólny wyraz artystyczny. Recytatorzy zostali podzieleni na odpowiednie kategorie wiekowe, a ich zadaniem było wyrecytowanie przygotowanego wiersza o tematyce patriotycznej lub religijnej. Wszyscy wywiązali się z niego bardzo dobrze, przez co jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia przy podziale miejsc i nagród.

W kategorii I wystąpili uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV. Pierwsze miejsce zostało przyznane Wiktorii Gajak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu. Na drugim ex-aequo znalazły się Kamila Ożóg z PSP nr w Brzegu i Jaśmina Kużdżał z PSP nr 1 w Brzegu, a na trzecim też wspólnie Lilianna Kogut z PSP nr 3 w Brzegu i Jan Krzemowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzegu.

II kategoria to również uczniowie szkół podstawowych, ale klasy V-VIII. Tutaj najlepsza okazała się Amelia Grabowska z PSP nr 6 w Brzegu. Drugie miejsce zajęła Zofia Bąk z PSP nr 1 w Brzegu, a na trzecim stopniu podium znalazło się aż troje uczestników: Julia Stefaniak z PSP nr 1 w Brzegu, Igor Rączkiewicz z PSP w Lewinie Brzeskim i Zuzanna Kasztelan z PSP w Łosiowie.

Foto: Klub 1. Pułku Saperów

W III kategorii rywalizowali uczniowie szkół ponadpodstawowych. Laur zwycięzcy otrzymała Kinga Zielonka z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach . Stopień niżej zostały ocenione Julia Głażewska z Klubu centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Elżbieta Terpiłowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Trzecie miejsce zajęły Julia Owsiak z II L.O. w Brzegu i Lena Lenard z I L.O. w Brzegu.

Ostatnią, IV kategorię stanowili żołnierze. W tym roku była to duża grupa, a przyjechali z całej Polski. Wśród uczestników byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Akademii Technicznej, czy Marynarki Wojennej. Wszyscy recytowali bardzo dobrze, a jury miało niełatwe zadanie, by wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zostało przyznane mjr Annie Włodarczyk-Szymańskiej z 1 Pułku Saperów w Brzegu oraz szer. pchor. Miłoszowi Rożkowi z Klubu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Drugi stopień podium zajął szer. pchor. Cezary Miecielica z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Z trzecią nagrodą wyjechali z Brzegu marynarz pchor. Maja Fogt z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, szer. OT Krystian Plis z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu i kpr. pchor. Monika Gałus z WAT w Warszawie. Wyróżnienie specjalne otrzymał st. szer. Rafał Bielicki z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie za wyrecytowanie własnego wiersza.

Tegoroczny konkurs miał też niezwykłą oprawę. Na przywitanie zaprezentował się zespół Inwencja Plus przygotowany przez Agnieszkę Sobczak. Dziewczęta zaśpiewały „Marsz legionów” oraz „Wojenko, wojenko”. Uczestników oraz zaproszonych gości przywitała kierownik Klubu Jana Koronkiewicz (pomysłodawczyni konkursu), podkreślając przede wszystkim, jak ważne są spotkania z poezją na żywo. Po zeszłorocznej przerwie, kiedy z powodu obostrzeń epidemicznych konkurs odbywał się on-line, była to pierwsza okazja, by spotkać się twarzą w twarz z recytatorami. Oficjalnego rozpoczęcia konkursu dokonał dowódca pułku płk Grzegorz Oskroba, zapalając świecę przy zdjęciu upamiętniającym ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ks. Stefaniaka oraz współpomysłodawcy konkursu Janusza Wójcika.

Organizatorzy konkursu dziękują za wsparcie Dowódcy 1. Pułku Saperów w Brzegu, Marszałkowi Województwa Opolskiego, Staroście Powiatu Brzeskiego oraz wszystkim, którzy przyczynili się, by konkurs poezji patriotycznej i religijnej mógł odbyć się po raz osiemnasty.