Aktualności
Powiat brzeski

PCK i Aviva pomagają bezrobotnym


Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brzegu we współpracy z Firmą AVIVA rozpoczyna projekt
pomocy osobom bezrobotnym, które utraciły pracę z powodu pandemii koronawirusa.

Do grupy tej zalicza się osoby w wieku 25 do 60 lat:
• nowo zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które zgłosiły się do Urzędu Pracy w okresie od połowy
marca do 20 czerwca lub
• osoby, które prowadziły własną działalność w związku z ograniczeniami wykonywania swojej
działalności zmuszone zostały do jej zamknięcia lub jej zawieszenia.


Beneficjenci programu zgłaszając się do Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu, ul.
Piastowska 29 tel. 77 416 21 24, e-mail: or.brzeg@pck.pl zobowiązani są do okazania stosownego
dokumentu informującego o statusie bezrobotnego lub informującego o zawieszeniu lub zamknięciu
działalności gospodarczej ( np. potwierdzenie z systemu e-PUAP).
Celem projektu jest wsparcie rodzin poprzez przekazanie im paczki z produktami żywnościowymi bądź produktami higienicznymi, czy produktami chemii gospodarczej o wartości 100 zł brutto na rodzinę.

238 views