Aktualności

Pierwsza klasa dwujęzyczna w Brzegu


We współczesnym świecie znajomość języków obcych ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie na rynku pracy i od wielu lat należy do kwalifikacji pożądanych u pracownika. Dodatkowo te wymagania często dotyczą znajomości terminologii i pojęć z zakresu danej dziedziny wiedzy.

Aby zaspokoić rosnące oczekiwania wobec młodych ludzi, nowoczesne szkoły nie tylko realizują naukę języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin, ale także wprowadzają oddziały dwujęzyczne, kładąc nacisk na naukę konkretnych przedmiotów na bazie języka ojczystego i obcego.

Od września 2021 taki oddział powstanie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta. Nauczanie dwujęzyczne w II LO będzie ukierunkowane na pogłębianie wiedzy uczniów z geografii i stosunków międzynarodowych tak, aby rozwijali oni swoje kompetencje na bazie fachowego słownictwa z języka angielskiego. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Dwujęzyczne nauczanie konkretnych przedmiotów to przede wszystkim poszerzanie horyzontów edukacyjnych młodzieży. Poznawszy specjalistyczne słownictwo, uczniowie będą mogli korzystać z publikacji naukowych oraz artykułów na stronach internetowych w języku obcym dotyczących określonej dziedziny wiedzy.

Należy także pamiętać, że ważnym aspektem nauczania dwujęzycznego w nowoczesnej szkole jest przygotowanie uczniów do zdawania matury międzynarodowej. Dzięki niej zwiększa się szansa zdobycia miejsca na wymarzonym wydziale wybranej uczelni krajowej bądź zagranicznej. Młody człowiek dzięki temu będzie miał większe możliwości działania na rynku pracy.