Aktualności

Podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Wielka Sala Stropowa brzeskiego Ratusza była w poniedziałek (17 maja) miejscem podpisania umów przez lokalnych samorządowców z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowania otrzymają m.in. Powiat Brzeski, Gmina Grodków oraz Gmina Brzeg

Wśród zadań, na które przyznano dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, znalazły się także te z terenu powiatu brzeskiego.

Powiat Brzeski otrzymał 745.45,45 zł na zadanie pn. „Remont Drogi Powiatowej nr 1165 O odcinek od mostu do miejscowości Prędocin”. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a także bariery energochłonne, utwardzone zostaną pobocza i uregulowana melioracja. Zadanie ma kosztować 1.490.914,89 zł, a wspomniane ministerialne wsparcie wyniesie 50%. Dzięki temu przebudowany zostanie dwukilometrowy odcinek drogi. Zadanie ma zakończyć się jesienią bieżącego roku.

Z kolei Gmina Grodków otrzymała 837 tys. zł na budowę dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie. To zadanie ma kosztować łącznie 1.395 000,00 zł, a jego zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. 

Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie dla dwóch zadań: przebudowy ulicy Jana Pawła II oraz remontu ulicy Powstańców Śląskich. Pierwsze z nich opiewa na kwotę 4.039.443,03 zł, a drugie to pomoc rzędu 865.965,67 zł. Przebudowa ulicy Jana Pawła II ma objąć swoim zakresem przebudowę jezdni, chodników, wjazdów, skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Piastowskiej) i oświetlenia ulicznego. Prace obejmą także kanalizację deszczową. Utworzone zostaną miejsca postojowe oraz wydzielone pasy rowerowe wzdłuż jezdni. Zaplanowano również prace związane z zielenią i oznakowaniem. Realizacja zadania przewidziana jest w cyklu dwuletnim, tj. w 2021 i 2022 roku, a jego koszt szacowany jest na 5.770.632,90 zł. 

Z kolei na ulicy Powstańców Śląskich zaplanowano remont jezdni, chodników i zjazdów. Wykonane będzie także nowe oznakowanie i prace przy zieleni. Realizację tego zadania zaplanowano w całości na 2021 rok, a jego koszt wyniesie 1.237.093,81 zł.