Aktualności

Podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej ŚP. Janusza Wójcika


Ze względu na liczny udział przedstawicieli urzędów, jako rodzina chcielibyśmy serdecznie wszystkim podziękować, że byli z nami w tym dniu. Rodzina.

Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Miasta i  Gminy Brzeg Panu Jerzemu Wrębiakowi za organizację i uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych i ostatniej drodze

ŚP. Janusza Wójcika

Dziękujemy za słowa podkreślające  jego osiągnięcia i zasługi. 

Rodzina

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Andrzejowi Bule za piękne słowa oraz udział w uroczystościach pogrzebowych i ostatniej drodze

ŚP. Janusza Wójcika

Rodzina

Dziękujemy za udział w uroczystościach pogrzebowych ŚP. Janusza Wójcika, Radnym Miasta i Powiatu Brzeg, Przedstawicielom Organizacji Pozarządowych, wielu Instytucjom Kulturalnym, Oświatowym, kapłanom, kombatantom, poetom, pocztom sztandarowym, licznym delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i wszystkim, którzy brali udział w Jego ostatniej drodze.

Rodzina

684 views