112
Aktualności

Policja podsumowuje akcję „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”


Policjanci z Brzegu włączyli się w wojewódzkie działania pod nazwą „Tydzień bezpieczeństwa pieszych”. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników dróg. W działaniach z wykorzystaniem drona funkcjonariusze zwracali uwagę zarówno na zachowania kierowców, jak i błędy popełnianie przez pieszych. W trakcie akcji policjanci ujawnili ponad 60 wykroczeń, z których blisko 20 zakończyło się mandatami.

Podczas akcji odbywającej się w dniach 22-28 listopada policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, jak i też na to, jak zachowują się sami piesi. W celu zwiększenia efektywności działań wykorzystany został policyjny dron.

Jeszcze raz przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

- zachować szczególną ostrożność;

- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście (przy czym kierujący tramwajem ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu).

Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia/przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Niezależnie od tego, w jakim charakterze korzystamy z drogi, pamiętajmy aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu. Chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo.