Gmina Lubsza
Policja
Służby Informują

Porozumienie w sprawie dodatkowych służb


Ponadnormatywne służby w weekendy oraz święta, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych – to efekt porozumienia podpisanego przez szefa Komendy Powiatowej Policji w Brzegu insp. Mariusza Stelnickiego i Wójta Gminy Lubsza Pana Bogusława Gąsiorowskiego. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane 1 października w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu.  Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy, o różnych porach dnia z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych. Wójt Gminy na ten cel przeznaczył 5 000 złotych.

W ramach dodatkowych służb brzescy policjanci będą kierowani do służb przede wszystkim w weekendy i święta. Policjanci dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od obowiązków służbowym czasie.

Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i Gminą Lubsza. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć na podstawie analizę stanu bezpieczeństwa.

Reklama
121 views