Aktualności
Powiat brzeski

Powiatowa debata oświatowa


W 2019r. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu przystąpił do projektu „Vulcan kompetencji w opolskich samorządach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty. 

Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jest w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Zwieńczeniem  udziału naszego samorządu w programie jest opracowanie „Lokalnego planu rozwoju oświaty”. Wstępem do skonstruowania tego dokumentu była debata przedstawicieli środowiska lokalnego pn. „Kierunki rozwoju oświaty Powiatu Brzeskiego”. Celem debaty było poznanie oczekiwań i wizji różnych środowisk współtworzących lokalny system oświaty na temat kierunku rozwoju naszych szkół, sformułowanie ich mocnych i słabych stron, a także poznanie oczekiwań różnych grup interesariuszy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

W spotkaniu, które odbyło się 25 września 2020 r. w gościnnym ZSZ nr 1 w Brzegu, uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół Powiatu Brzeskiego, a także przedstawiciele pracodawców oraz radni z Panią Wicestrostą. W wyniku owocnej pracy udało się wskazać priorytetowe cele i oczekiwania, a formuła debata przypadła do gustu uczestnikom i  – mamy nadzieję – będzie powtarzana.

Reklama
81 views