Aktualności
Brzeg

Powstał projekt uchwały ws. obniżenia opłat za sezonowe ogródki gastronomiczne


Z inicjatywy Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka powstał projekt uchwały, która wprowadzi czasowe obniżenie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na sezonowe ogródki gastronomiczne.

Chodzi o drogi, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu, a wszystko w związku z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi w działalności gastronomicznej, spowodowanymi przeciwdziałaniem COVID-19. Przedmiotowa uchwała zostanie poddana pod głosowanie na XIX sesji Rady Miejskiej Brzegu kadencji 2018-2023, która odbędzie się w najbliższy piątek, 5 czerwca, o godzinie 9:00 w Ratuszu Miejskim.

Zgodnie z uchwałą wysokość stawek opłat ma zostać zmniejszona o 50%, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Obniżenie stawek, o których mowa w uchwale będzie obowiązywać od dnia jej wejścia w życie do dnia 30 września 2020 roku.

Opłaty, które zostały pobrane na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie wspomnianej uchwały, za okres od dnia jej wejścia w życie, maksymalnie do dnia 30 września 2020 roku, będą zwracane w części przekraczającej wysokość ustaloną w oparciu o stawki określone w uchwale, na podstawie decyzji zmieniających po złożeniu wniosków w tym zakresie przez podmioty, którym te decyzje wydano.

Czasowe obniżenie stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych dla sezonowych ogródków gastronomicznych jest działaniem uzasadnionym w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wytycznymi sanitarnymi w działalności gastronomicznej.

Działanie to przyczyni się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zajmujących pas drogi gminnej w celu ustawienia ogródka gastronomicznego. W wybranych przypadkach może spowodować zwiększenie powierzchni ogródków gastronomicznych, zapewniając większe bezpieczeństwo dla klientów oraz personelu, poprzez zwiększenie odległości między stolikami.

Powyższe działanie wpisuje się także w strategię Burmistrza Brzegu, mającą na celu zwiększenie potencjału gospodarczego oraz turystycznego miasta, jak również stanowi uzupełnienie pakietu pomocowego Burmistrza Brzegu dla Przedsiębiorców.

311 views