Aktualności

Powstaną nowe drogi w gminie Grodków


Gmina Grodków otrzymała kolejne dofinansowanie na przebudowę dróg lokalnych. Remonty, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców terenów wiejskich, przeprowadzone zostaną w Kolnicy, Gałązczycach, Wirzebnej, Bogdanowie oraz Jędrzejowie. 

Gmina Grodków otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem na projekt pn. „Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Jędrzejów, Wierzbna”. W pierwszych trzech miejscowościach nowa infrastruktura drogowa powstanie w okolicy szkół, w pozostałych poprawi dojazd i dostępność do świetlic wiejskich.

- Otrzymaliśmy dotację wynoszącą 63,63% całego zadania. Jest to zatem dofinansowanie wysokości miliona ośmiuset tysięcy złotych. Dotyczy ono pięciu miejscowości z terenu naszej gminy. Jeżeli chodzi o Bogdanów, to niedawno było otwarcie świetlicy kontenerowej z zapleczem i wiatami, dojazd do tego miejsca był utrudniony, ponieważ nie było tam utwardzonej drogi, tylko polna. W Wierzbnej natomiast była ona w opłakanym stanie. Teraz ta sytuacja się zmieni – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Nowe drogi powstaną dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 1.856.911,00 zł. Wartość całego zadania 2.977.650,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2020 roku.