Aktualności
Kultura

Projekt „Biblioteka Przedszkolaka”


W tym roku szkolnym starszaki z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim brały udział w projekcie „Biblioteka Przedszkolaka". Jego pomysłodawcą jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kampania finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt powstał w reakcji na brak bibliotek w placówkach przedszkolnych i chęci zaangażowania osób starszych w czytanie najmłodszym. Starszaki przez kilka tygodni słuchały utworów literackich (prozy, wierszy) darowanych w ramach kampanii. Projektowi towarzyszyły także warsztaty plastyczne, wykorzystujące działania typograficzne, które rozwijają abstrakcyjne myślenie wśród dzieci.

Przekazane pozycje literackie poruszają wiele problemów, z którymi zmagają lub mogą się zmagać w przyszłości dzieci. Utwory dają dużą możliwości do dyskusji, ukazują wiele problemów życia codziennego, a także sposoby ich rozwiązywania. Uczą, bawią, a także wzruszają.

Katarzyna Puzio