Aktualności

Przed nami kolejna emocjonująca sesja Rady Miejskiej Brzegu


Na 10 sierpnia zwołano kolejną nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzegu, na której głosowanych będzie kilka budzących emocje projektów uchwał. Powróci temat referendum basenowego, ale pojawią się też wnioski odwoławcze w stosunku do dwóch radnych.

Inicjatorem sesji oraz projektów uchwał, które zostaną poddane głosowaniu, jest grupa, którą burmistrz Wrębiak zwykł nazywać radnymi na nie. Ich celem jest poddanie pod głosowanie Rady Miasta projektów pięciu uchwał.

Po pierwsze, radni planują złożyć dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. W pierwszej mają zamiar zaskarżyć decyzję Wojewody Opolskiego unieważniającą uchwałę z dnia 17 czerwca 2021 roku, na mocy której radni nie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Wrębiakowi. Druga dotyczyć ma rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zakwestionowała proponowane przez radnych zmiany w budżecie, dotyczące planów budowy niecek basenowych na Korfantego oraz basenu na ul. Wrocławskiej.

Po drugie, wraca temat tzw. referendum basenowego. Poprzednio radni odrzucili wniosek o jego przeprowadzenie, gdyż nie spodobał się im pomysł tylko jednego pytania oraz mieli wątpliwości w stosunku do kilku innych kwestii formalnych. Tym razem, jeśli oczywiście dojdzie do referendum, obywatele Brzegu będą wyrażać swoją opinię w stosunku do dwóch pytań. Jedno z nich ma dotyczyć kąpieliska na Korfantego, a drugie budowy kompleksu basenowego na ul. Wrocławskiej.

Trzecim elementem obrad nadzwyczajnej sesji mają być dwa wnioski odwoławcze. Jeden ma dotyczyć odwołania radnego Janusza Żebrowskiego z funkcji członka komisji rewizyjnej. Zarzuca się mu brak rzetelności oraz brak bezstronności w przeprowadzanych kontrolach. Drugi wniosek ma na celu odwołanie radnego Mariusza Andruchowicza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu. Pomysłodawcy uchwały zarzucają mu bierność oraz stronniczość w działaniach.


Obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Brzegu odbędą się 10 sierpnia i rozpoczną się o godzinie 16:30. Każdy chętny może uczestniczyć w roli obserwatora bezpośrednio lub za pośrednictwem transmisji internetowej. Nasza redakcja będzie oczywiście relacjonować obrady dla naszych czytelników.