Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Przedsiębiorcy czekają na pomoc. Czy będzie umorzenie czynszu?


Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 13 marca 2020 ograniczył funkcjonowanie określonych instytucji i zakładów pracy. Konsekwencją tego było zamknięcie lub znaczne ograniczenie działalności wielu brzeskich przedsiębiorców, przez co ich płynność finansowa uległa drastycznemu pogorszeniu. Przetrwanie małych i średnich firm bez odpowiedniego wsparcia w okresie walki z epidemią może być niemożliwe.


Burmistrz Miasta Brzeg dość szybko zareagował na apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obniżając czynsz za najem lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ujęta w w/w Rozporządzeniu, do 1 zł miesięcznie w kwietniu i maju 2020 r.
Zawieszono również pobór opłaty targowej na terenie miasta na okres od dnia 20 marca do 31 maja 2020 r. Szczegóły dotyczące Brzeskiego Pakietu Pomocowego można znaleźć w naszym artykule z 25 marca https://glospowiatu24.pl/burmistrz-wprowadza-brzeskipakietpomocowy/

Niektórzy prywatni właściciele lokali wyszli naprzeciw potrzebom brzeskich przedsiębiorców obniżając czynsz lub w przypadku zawieszenia działalności na okres kwarantanny anulując go.

Z taką pomocą do tej pory nie wyszła Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA, która jest właścicielem wielu lokali użytkowych w Brzegu.


Spółdzielnia otrzymała od nas pismo 25 marca. Prosiliśmy w nim o zmniejszenie czynszu o 50% za miesiąc marzec oraz o zwolnienie z czynszu od 1 kwietnia do końca kwarantanny – powiedziała nam Pani Joanna, która wraz z mężem prowadzi Stołówkę w lokalu należącym do ZGODY. W obecnej sytuacji zmuszeni byliśmy zawiesić działalność, nie mamy więc żadnego dochodu z tego tytułu. Nie mamy z czego opłacić czynszu, który i tak był bardzo wysoki. Rozważamy z mężem możliwość zamknięcia działalności.


Na odpowiedź spółdzielni czeka również Pan Witold, który prowadzi restaurację RELAX. Trzy tygodnie temu zwróciłem się do Spółdzielni z prośbą o obniżenie czynszu do 50% za marzec oraz o zawieszenie go począwszy od 1 kwietnia do końca kwarantanny. Jeżeli zarząd nie przychyli się do mojej prośby to będę musiał wypowiedzieć najem – powiedział nam restaurator.

Taki sam problem ma Pani Kamila, prowadząca studio make up: wysłałam pismo dwa tygodnie temu i cierpliwie czekam. Prosiłam o możliwość zmniejszenia lub umorzenia czynszu na trzy miesiące począwszy od 1 kwietnia.


Niestety, pomimo podejmowanych prób nie udało nam się skontaktować z Prezesem Spółdzielni. Nie możemy więc stwierdzić co jest powodem takiej zwłoki. Miejmy nadzieję, że decyzja zapadnie wkrótce i umożliwi firmom przetrwanie tego trudnego okresu.


Podmiotów prowadzących działalność na terenie Brzegu i mających podobne problemy jest wiele. Obniżenie czynszów w ich przypadkach w okresie kwarantanny wynika z zasad współżycia społecznego. Jest też prosta logika ekonomiczna. Przedsiębiorstwa, które nie generują dochodu, nie są w stanie ponosić kosztów swojej działalności, a w konsekwencji upadają. W takiej sytuacji wynajmowane lokale będą świecić pustkami, bo nowy najemca może się szybko nie trafić. Zwłaszcza po trudnym czasie walki z epidemią. Lepiej więc chyba umorzyć czynsz na okres 2, 3 miesięcy niż stracić go na znacznie dłuższy okres.

Janusz Pasieczny

707 views